Artikkel

Må din virksomhet ha personvernombud?

Ny personvernlovgivning stiller strengere krav til virksomheters behandling av personopplysninger, og flere virksomheter vil bli nødt til å opprette et personvernombud.