Våre medarbeidere

Remi-Andre Eliassen

Director

Remi-Andre Eliassen

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Remi er leder for gruppen finansiell analyse og modellering i Deloitte. Han har ledet og inngått i en rekke modellerings- og verdivurderingsoppdrag, arbeidet har blant annet omfattet utvikling av ulike regnearkbaserte analyse- og simuleringsmodeller, herunder livssyklusanalyser, risikobasert modellering og usikkerhetsberegninger. Remi har og betydelig erfaring som finansiell rådgiver overfor kraftbransjen. Remi er utdannet statsautorisert revisor fra NHH og siv. øk. fra Universitetet i Nordland.

Remi-Andre Eliassen