Våre medarbeidere

Reidar Ludvigsen

Partner

Reidar Ludvigsen

Dronning Eufemias gate 14

0191 Oslo

Norge

Vis på kart

Reidar er partner og statsautorisert revisor. Han leder Deloittes innovasjonsarbeid innen revisjon. Han har også et spesielt ansvar for å ta i bruk ledene analyseverktøy hos klientene. Målet med dette er tilby fremtidens revisjonstjenester.

Reidar har lang erfaring som revisor og rådgiver og har spesialisert seg på internasjonale børsnoterte selskaper. Han har dybdekjennskap fra flere bransjer, bla. energi, shipping, sjømat, handel og industri.

Videre har han også utstrakt erfaring fra å revidere noterte selskaper i USA, inkl. SOX 404 revisjon. Reidar har erfaring fra internrevisjonsprosjekter, og har i tillegg ekspertise med implementering av IFRS (International Financial Reporting Standards). Han har i en periode på ett år hospitert hos Finanstilsynet for å få dybdeinnsikt i kravene de stiller til børsnoterte selskaper.

 

 

Reidar Ludvigsen