Artikkel

Fornybar energi endrer forretningsmodellene

Etterspørsel etter fornybar energi og økt utbredelse av distribuerte energikilder forvandler bransjen og nettselskapenes forretningsmodeller.