Artikkel

European CFO Survey Q3 2016

Vekstmuligheter i en usikker verden

Europeiske CFO-er mener at de nåværende økonomiske og forretningsmessige tilstandene er utfordrende, men ser potensialet for vekst i sine virksomheter i løpet av det kommende året.