Innsikt

Riktig tempo i kommunesammenslåingsprosessen

1,29 millioner nordmenn får ny kommune fra 2020. Hvordan sikrer man riktig tempo i en omstilling som treffer både innbyggere og ansatte?