Artikkel

Gjør forsyningskjeden mer effektiv

I bransjen for olje og gass er samarbeid mellom operatør og leverandør fremdeles ikke normen.