Artikkel

Oljeselskap med særskattepliktig virksomhet etter Petroleumsskatteloven?

Her er tre enkle tips som kan bidra til en enda bedre utarbeidelsesprosess for skattemeldingen for 2017.