Artikkel

Fremtiden for familieeide foretak

Global Perspectives for Family Businesses

Ny rapport slår fast at familieeide bedrifter er optimister og forventer vekst fremover, men at flertallet av de spurte opplever økt usikkerhet rundt fremtidige forretningsmuligheter.