Artikkel

Aksjesparekonto

Nå blir det mulig å selge aksjer og andre verdipapirer skattefritt innenfor en aksjesparekonto.