Artikkel

Nye regler for skattlegging av opsjoner i små oppstartselskap

Formålet med reglene er å gjøre det enklere for små oppstartsbedrifter å rekruttere og holde på dyktige ansatte, og å gjennomføre prosjekter som er forventet å være lønnsomme.