Artikkel

Finansiell rapportering i den digitale tidsalderen

Informativ rapportering krever skjønnsmessige vurderinger som ikke kan automatiseres.