Artikkel

Nytt høringsnotat: Utvidelse av norsk beskatningsrett

Finansdepartementet foreslår å endre vilkåret for å være globalskattepliktig til Norge, og dette vil kunne få ulike konsekvenser både for norske og utenlandske selskaper.