Perspektiv

Næringsministeren deler Deloittes bekymring

Torbjørn Røe Isaksen frykter at Norge blir et filialland og etterlyser flere vekstbedrifter. – Problemet er ikke mangel på oppstartsselskaper, men at vi ikke har nok selskaper som vokser virkelig raskt.