Artikkel

En digital demning mot helsetsunamien 

Omstilling for å møte utfordringene 

Hvordan ser helsetjenestene ut i 2022? Et stikkord er at digitalisering kan være med å effektivisere en presset sektor.