Finance | Deloitte | Global financial advisory, services, reports, and insights

Finance

Deloitte har et bredt tjenestespekter knyttet til CFOs agenda, som både omfatter finansiell rådgivning og økonomi/regnskapsnære tjenester. Viktige tjenesteområder er M&A og transaksjoner, restrukturering og finansiell rådgivning, virksomhetsstyring samt forbedring av regnskaps- og økonomifunksjoner

Tjenester

CFO-programmet

Deloitte tilbyr en rekke programmer rettet både mot CFO-er og aspirerende CFO-er. Vårt CFO Program bistår bl.a. CFO-er med å håndtere kompleksiteten i sin rolle, løse selskapets mest avgjørende utfordringer, samt håndtere omstillinger som et resultat av strategiske endringer i markedet.

Tjenester

Investeringsanalyse og verdivurdering som grunnlag for finansielle og strategiske beslutninger

Vurdering og fastsettelse av verdi danner grunnlaget for noen av de mest sentrale strategiske og finansielle beslutninger i et foretak.

Tjenester

Kjøp av virksomhet

Sikre verdiskapning gjennom planlegging og strukturert prosess.

Tjenester

M&A Transaksjons- og forhandlingsbistand

Deloitte bistår selskaper og aksjonærer med å planlegge og gjennomføre vellykkede transaksjoner.

Tjenester

Restrukturering og kapitalstruktur

Deloitte tilbyr et bredt spekter av rådgivningstjenester knyttet til restrukturering og snuoperasjoner for selskaper med finansielle utfordringer.

Tjenester

Verdsettelse

Deloitte bistår med verdsettelse og finansiell planlegging i privat og offentlig sektor.

Tjenester

Virksomhetsstyring

Sikre at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Kontakt

Andreas Enger

Leder Financial Advisory

Partner

Kontakt

Anne Jones

Leder, Finance

Partner

Tjenester

M&A Transaction Services

Grundig forarbeid med fokus på verdidrivere og forretningsforståelse sikrer et best mulig beslutningsgrunnlag ved gjennomføring av en transaksjon.

Tjenester

Finansiell analyse og modellering

Robuste og innsiktsfulle analyser som bidrar til gode strategiske og finansielle beslutninger.

Tjenester

Børs

Deloitte er rådgiver for selskaper som skal gjennomføre en børsnotering, og selskaper som er notert på børs.

Tjenester

Shared Services, Global Business Services og Outsourcing

Effektivisering av stab og støttefunksjoner.

Tjenester

OPS, investeringer og infrastruktur

Deloitte har unik erfaring fra gjennomføring av investerings- og infrastrukturprosjekter gjennomført med alternativ finansiering og Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

Tjenester

Utvikling av økonomifunksjonen

Deloitte bistår CFO eller økonomidirektør i å møte kravene som stilles til økonomifunksjonen.