Perspectives

Post pandemic – Challenges and Opportunities in Vietnam podcast series

Triển vọng khôi phục hậu COVID-19: thách thức và cơ hội

In a monthly podcast series, Deloitte Vietnam will discuss the effects of the COVID-19 pandemic on businesses. Hear from Deloitte experts as they share topics on strategic forecasting, recommendations, and solutions that may help your organisation navigate this disruption.

Subscribe to the latest episodes of our Post pandemic – Challenges and Opportunities in Vietnam podcast series:

Listen on Apple Podcast Listen on Google Podcast Listen on Spotify Listen on Souncloud Listen on Pandora

EPS 2: Government’s supportive policies and opportunities for businesses from the tax perspective (Các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Nhà nước và cơ hội đối với doanh nghiệp từ góc nhìn về thuế)

Nguyen Thi Thao Ly and Phan Thi Thuy An

After two recent waves of COVID-19 cases, Vietnamese businesses have been experiencing tremendous impacts from disrupted supply chains and the suspension of sales activities, which has caused a shortage in manpower. Cost-cutting and financial resource mobilisation remain top priority for businesses looking to maintain their production and business operations.

In the second episode of this series, hear expert insights and recommendations on optimising cost-effective plans related to taxes, which will contribute significantly to a companies’ crisis management plan. This will in turn help turn risks into opportunities, and help companies bounce back stronger.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tới nay, chuỗi cung ứng nguyên liệu và thành phẩm của các doanh nghiệp bị đứt gãy nghiêm trọng, dòng tiền từ đó bị gián đoạn dẫn đến thiếu hụt vốn lưu động. Trong bối cảnh đó, việc cắt giảm chi phí, huy động các nguồn lực tài chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp để có thể duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm này.

Trong tập 2: “Cơ hội đối với doanh nghiệp từ góc nhìn về thuế dựa trên các biện pháp hỗ trợ của cơ quan Nhà nước”, Deloitte Việt Nam sẽ đưa ra các phân tích có tính chất gợi ý dưới góc nhìn của chuyên gia về các cơ hội tối ưu chi phí trên phương diện thuế, hy vọng sẽ góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng các kịch bản ứng phó của doanh nghiệp, giúp biến nguy thành cơ, cũng như củng cố thêm niềm tin vào triển vọng hồi phục trong thời kỳ khó khăn này.

Please note that the podcast audio is recorded in Vietnamese. For the English translation, please download the podcast transcript.

Apple Podcast Google Podcast | Spotify | SoundCloud | Stitcher

EPS 1: Tax Impacts due to COVID-19 Pandemic (Thách thức đối với chi phí doanh nghiệp từ góc nhìn về thuế)

Nguyen Thi Thao Ly and Phan Dang Phuoc Vinh

In light of the global COVID-19 pandemic, how businesses approach tax issues can have lasting implications. In this episode, we will explore potential tax risks that might have arisen due to the COVID-19 situation, and elaborate on actions business leaders can undertake for future tax and audit inspections.

Trong tập 1 của chuỗi phát thanh với chủ đề “Thách thức đối với chi phí doanh nghiệp từ góc nhìn về thuế”, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam sẽ thảo luận về các vấn đề mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong và hậu giai đoạn đại dịch COVID-19, thông qua đó liên hệ đến những rủi ro thuế tiềm ẩn để các nhà quản lý xem xét và chuẩn bị cho các cuộc thanh/ kiểm tra thuế trong thời gian sắp tới.

Please note that the podcast audio is recorded in Vietnamese. For the English translation, please download the podcast transcript.

Apple Podcast Google Podcast | Spotify | SoundCloud | Stitcher

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Did you find this useful?