Life Sciences

Sektor life science i jego segmenty: farmaceutyczny, biotechnologiczny oraz technologii medycznych.