Punkty widzenia

Konkurs na iNICJATYWY społeczne Alumnów Deloitte

Jesteś Alumnem Deloitte? Zgłoś swoją inicjatywę do 9 lutego!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w tym roku jedna z inicjatyw społecznych Deloitte zostanie wybrana wśród inicjatyw zgłoszonych przez Alumnów Deloitte. Dlatego ogłaszamy konkurs na inicjatywę społeczną Alumnów Deloitte!

Konkurs „iNICJATYWY społeczne Deloitte” jest częścią budowania w naszej firmie szerszego programu wolontariatu pracowniczego na rzecz rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które pomogą mierzyć się z najistotniejszymi wyzwaniami społecznymi w Polsce. W tegorocznej edycji konkursu szukamy projektów, w które będziecie się osobiście angażować, wykorzystując Wasze kompetencje, energię i współpracę zespołową.

Główne zasady konkursu:

 • Pomysły na inicjatywy można zgłaszać do 9 lutego 2018 roku.
 • Projekt może zgłaszać Alumn zarejestrowany do Programu
 • Rada konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 1 zwycięski projekt
 • Realizacja inicjatywy powinna się zakończyć do 31 października 2018 roku.
 • Pula dofinasowania projektu wynosi 10 000 zł i jest ono przekazywane organizacji wskazanej w projekcie
 • Obszary tematyczne, w których można zgłaszać projekty to: edukacja, pomoc społeczna/wyrównywanie szans, kultura/sport/zdrowie, rozwój lokalny, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz ekologia i ochrona środowiska naturalnego.

Ocena projektów

Rada Konkursu przyzna projektom punkty w skali od 1 do 5 w każdym z aspektów:

 • zgodność z hasłem Making an Impact that Matters 
 • wykorzystanie wolontariatu – warunek konieczny
 • zaangażowanie beneficjentów
 • przyczynianie się do zmiany społecznej w Polsce 
 • innowacyjność pomysłu 

Chcesz zgłosić inicjatywę? Napisz na adres ceplalumni@deloittece.pl

Dokument w formacie PDF

Ważne terminy

Wideo: Impact That Matters. Poland

Czy ta strona była pomocna?