program stars alumni

Punkty widzenia

Program Stars Alumni

Zarekomenduj kandydata do pracy w Deloitte, wesprzyj cel charytatywny

Możesz realnie pomóc osobom, które uważasz za godne Twojej rekomendacji w znalezieniu u nas nowych możliwości, a nam w zbudowaniu skutecznej drużyny indywidualności.

Kto zna Deloitte lepiej niż nasi byli i obecni pracownicy? Być może na którymś z etapów swojej drogi zawodowej napotkałeś osobę, która doskonale odnalazłaby się w naszej organizacji? Jeśli jesteś zarejestrowanym Alumnem Deloite, możesz nam ją zarekomendować także po odejściu z firmy, a my po zatrudnieniu takiej osoby na czas nieokreślony wesprzemy wybrany przez Ciebie cel charytatywny.

Zarekomenduj kandydata do pracy w naszej firmie i wesprzyj wskazany przez siebie cel charytatywny

Jak zarekomendować kandydata do pracy w Deloitte?

  1. Porozmawiaj z osobą, którą chciałbyś nam zarekomendować o Deloitte Alumni Stars. 
  2. Jeśli jest ona zainteresowana rekomendacją, przedstaw jej możliwość wysłania nam wiadomości wraz z załączonym do niej CV. 
  3. Osoba rekomendowana wysyła swoje CV na adres ceplAlumniStars@deloittece.com wraz z informacją wskazującą Ciebie (ze wskazaniem Twojego imienia i nazwiska) jako osoby rekomendującej oraz dodaniem Twojego adresu email w CC/DW. W tym celu możesz posłużyć się wzorem maila który znajdzie się pod linkiem. Pamiętaj, aby wiadomość zawierała podaną klauzulę - umożliwi nam to kontakt z kandydatem.

    W mailu powinna być również zawarta informacja, na jakie stanowisko rekomendowana osoba chciałaby zaaplikować lub preferowany przez nią dział. Jeśli taka informacja nie pojawi się w treści wiadomości, na podstawie CV zostanie ona przydzielona przez dział HR do rekrutacji na stanowisko odpowiadające jej kwalifikacjom i doświadczeniu zawodowemu.

    Pamiętaj, iż Twój adres powinien znajdować się w bazie zarejestrowanych Alumnów, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować po podpisaniu z rekomendowaną przez Ciebie osobą umowy na czas nieokreślony i upewnić się, że zatrudniona osoba była polecona przez Ciebie, jak również poinformować Cię o możliwości i szczegółach docenienia tego faktu w postaci wsparcia przez Deloitte wybranego przez Ciebie celu charytatywnego.
  4. Jeżeli zarekomendowana przez Ciebie osoba zostanie zatrudniona w Deloitte przez okres dłuższy niż 3 miesiące, skontaktujemy się z Tobą, by omówić dalsze kroki i szczegóły docenienia zatrudnienia nowego pracownika w Deloitte na dane stanowisko w postaci wsparcia przez Deloitte wybranego przez Ciebie celu charytatywnego.
Szablon e-maila zgłoszenia kandydata do pracy w ramach programu Alumni Stars

Osoby polecane przez byłych pracowników zostaną zaproszone do naszego procesu rekrutacyjnego na podstawie takich samych kryteriów i uczestniczyć będą w nim na takich samych zasadach jak pozostali kandydaci. Całość procesu będzie się odbywać zgodnie z naszymi procedurami i przepisami prawa.

Zwracamy również uwagę, że przedstawianie przez Ciebie kandydatowi możliwości zatrudnienia w Deloitte musi odbywać się zgodnie z wszelkimi przepisami prawa, w tym w szczególności z uwzględnieniem konieczności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Lista organizacji wspieranych przez Deloitte
Czy ta strona była pomocna?