Punkty widzenia

Jak stworzyć efektywny program Healthcare Compliance? 

Międzynarodowe standardy a lokalne wymogi w medycynie i ochronie zdrowia

Healthcare Compliance w medycynie i ochronie zdrowia. Na co zwrócić uwagę?

Efektywny program compliance nie opiera się wyłącznie na procedurach. Jego skuteczność uzależniona jest od wielu czynników, a ostatecznym testem jest to, jak sprawuje się podczas codziennych aktywności biznesowych. Dlatego, aby uzmysłowić sobie, w jakim stopniu program compliance spełnia swoją rolę, należy odpowiedzieć sobie na kilka zasadniczych pytań:

  • Czy program jest wystarczająco szczelny, aby zapewnić bezpieczeństwo firmie?
  • Czy jest wystarczająco elastyczny, aby zapewnić jednocześnie realizację wyników biznesowych?
  • Czy jest efektywny, aby główne procesy biznesowe nie były wstrzymywane?
  • Czy wdrożone są tylko adekwatne, niezbędne i skuteczne mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo?
  •  Czy jest dostosowany do struktury organizacyjnej firmy i jej aktualnego otoczenia biznesowego?
     

Healthcare Compliance - aktualne tematy rozważań

Firmy farmaceutyczne bardziej transparentne – Kodeks Przejrzystości

W celu zwiększenia transparentności przemysłu farmaceutycznego firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA po raz pierwszy, 1 lipca 2016, opublikowały informacje o współpracy z pracownikami służby zdrowia i organizacjami medycznymi. Zgodnie z tzw. Kodeksem Przejrzystości od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY będą publikować wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń związanych ze współpracą z przedstawicielami środowisk medycznych. 

Przeczytaj więcej o Kodeksie Przejrzystośc na blogu 

Zmiany w funkcjonowaniu firm farmaceutycznych - Sunshine Act a Kodeks Przejrzystości

Warto dodać, że w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje the Physician Payments Sunshine Act (dalej „Sunshine Act”).
W przeciwieństwie do dobrowolnego Kodeksu Przejrzystości, Sunshine Act jest regulacja prawną, która nakłada obowiązek gromadzenia informacji o transakcjach finansowych pomiędzy biznesem medycznym a środowiskiem lekarskim.

Przeczytaj więcej o zmianach na blogu

Stryker zapłaci 13,2 m USD w związku z praktykami biznesowymi naruszającymi ustawodawstwo FCPA stosowanymi w niektórych krajach m.in. w Polsce

Stryker posiadał polityki antykorupcyjne, ale na szczeblu regionalnym oraz krajowym były one nieadekwatne oraz wprowadzone w niewystarczającym zakresie– czytamy w postanowieniu.

Przeczytaj więcej o FCPA i Stryker na blogu

Czy ta strona była pomocna?