Wyniki badania Deloitte „The global framework for fighting financial crime”

Artykuł

Wyniki badania Deloitte „The global framework for fighting financial crime”

Szacuje się, że co roku procederowi prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poddawane jest między 715 mld a 1,87 bln euro

Sierpień 2020

Branża usług finansowych inwestuje ogromne ilości zasobów w zwalczanie przestępstw finansowych, jednak skala i wpływ tego problemu są ogromne, a przestępcy nieustannie rozwijają swoje możliwości i umiejętności. Dzieje się tak, ponieważ obecne ramy regulacyjne nie są wystarczająco skuteczne, aby umożliwić instytucjom finansowym zwalczanie stale rozwijających się sieci i narzędzi dostępnych dla przestępców.

Choć na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) na całym świecie wydawane są ogromne sumy, szacuje się, że co roku temu procederowi poddawane jest między 715 mld a 1,87 bln euro.

Dzięki analizie badań i wywiadów z kluczowymi interesariuszami instytucji finansowych, organów ścigania i nadzoru, oraz podmiotów regulacyjnych i decydentów, eksperci Deloitte i IIF wskazali siedem zaleceń, które mogą pomóc w poprawie efektywności zwalczania przestępstw o charakterze finansowym.

1. Globalne usprawnienia systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem przestępstw finansowych

2. Rozwój partnerstwa sektora PPP

3. Poprawa transgranicznej i krajowej wymiany informacji

4. Poprawa wykorzystania i jakości danych

5. Reformowanie systemów SAR

6. Łagodzenie niespójnego lub niekonsekwentnego wdrażania standardów i wytycznych AML/CFT

7. Usprawnienie technologii i zwiększenie zakresu jej wykorzystania do zwalczania nielegalnego finansowania


Na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym należy zrobić więcej, aby pomóc w identyfikacji i powstrzymaniu przepływu nielegalnego finansowania. Tym bardziej, że ten proceder może pogłębiać wiele problemów, z którymi już i tak muszą zmagać się współczesne społeczeństwa.
Nie oznacza to oczywiście, że w walce z przestępczością finansową nie poczyniono postępów. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) od 30 lat prowadzi działania na rzecz ograniczenia transgranicznej przestępczości finansowej i nieustająco identyfikuje nowe, dynamicznie rozwijające się obszary wymagające nadzoru i interwencji.

The global framework for fighting financial crime
Czy ta strona była pomocna?