Usługi

Medycyna i ochrona zdrowia: Healthcare Compliance

Międzynarodowe standardy a lokalne wymogi

Wartość dodana dla compliance oraz usługi wspierające

Healthcare Compliance - zakres usług

• Audyty specjalne – Audytujemy działania dystrybutorów (w tym hurtowni farmaceutycznych i aptek), agencji organizujących kongresy i konferencje oraz innych partnerów biznesowych działających w imieniu lub na rzecz klienta. 

• Due Diligence – Dokonujemy sprawdzenia (tzw. background check) potencjalnych kontrahentów naszego klienta.

• Wydarzenia (Events) – Dokonujemy weryfikacji spotkań promocyjnych, informacyjnych, konferencji i kongresów. Analizujemy okoliczności danego wydarzenia, sprawdzamy listy uczestników pod kątem zgodności z agendą wydarzenia i zasadności ich udziału oraz potencjalnych konfliktów interesów. Weryfikujemy podmiot organizujący wydarzenie i sprawdzamy, czy wydarzenie faktycznie się odbyło.

• Podróże, rozrywka, gościnność (T&E, hospitality) – Sprawdzamy zasadność wydatków i ich zgodność z wewnętrznymi regulacjami klienta. Analizujemy dokumenty źródłowe oraz zapisy księgowe w celu identyfikacji nietypowych transakcji (np. powtarzające się wydatki, okrągłe sumy na fakturach, lakoniczne opisy transakcji). 

• Próbki (samples) i Off-Label – Dokonujemy analizy ilości przekazywanych próbek pod kątem zgodności z prawem i regulacjami sektorowymi. Monitorujemy informacje przekazywane przez przedstawicieli klienta pracownikom środowiska medycznego. Dokonujemy weryfikacji zgodności z regulacjami wewnętrznymi.

• Analiza korespondencji elektronicznej - Przeprowadzamy zautomatyzowane, cykliczne przeglądy korespondencji elektronicznej wytypowanych pracowników (np. przedstawicieli medycznych) w celu wczesnego wykrycia symptomów naruszania przepisów antykorupcyjnych, prawa farmaceutycznego oraz obowiązujących regulacji wewnętrznych. W wyniku analizy klient otrzymuje szczegółowy raport zawierający odnalezione treści mogące wskazywać na wystąpienie braków zgodności lub je potwierdzające. Uzyskane wyniki uzupełniamy komentarzem Deloitte Forensic Center. Doradzamy także w zakresie dalszych kroków. 

• Darowizny – Sprawdzamy zasadność przekazanej darowizny oraz weryfikujemy, czy cel darowizny przedstawiony komitetowi zgodności pokrywa się z faktycznym wykorzystaniem darowizny przez obdarowanego. 

• Zbiorcza analiza płatności – Analizujemy dane dotyczące płatności na rzecz poszczególnych przedstawicieli środowiska medycznego za określony okres – identyfikujemy odstępstwa od średnich, sprawdzamy zgodność z limitami, agregacja i analiza płatności wynikających z różnych tytułów. 

• Kodeks przejrzystości - Weryfikujemy procedury i procesy związane z udostępnianiem informacji na temat współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO) w ramach zgodności z założeniami Kodeksu Przejrzystości. Analizujemy płatności i dokumentację źródłową dotyczą raportowanych transakcji. Przeprowadzamy analizy systemowe oraz identyfikujemy obszary wymagające usprawnień zarówno od strony procesowej, jak i IT.

Dlaczego Deloitte Forensic?

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów dochodzeniowych dla kluczowych firm farmaceutycznych na polskim rynku.
  • Audytujemy działania hurtowni farmaceutycznych i aptek, agencji organizujących kongresy i konferencje oraz innych partnerów biznesowych działających w imieniu lub na rzecz klienta.
  • Od wielu lat pomagamy klientom w obszarze zgodności z FCPA i UK Bribery Act oraz z wewnętrznymi programami przeciwdziałania korupcji.
  • Posiadamy bogate doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu programów compliance w firmach farmaceutycznych.
  • Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę z obszaru prawa farmaceutycznego, badań klinicznych, rejestracji leków oraz refundacji.
     

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę deloitte.com/pl/forensic-blog