Usługi

Wsparcie w postępowaniach sądowych

Informatyka śledcza

Biegli z zakresu informatyki są zazwyczaj powoływani przez sądy lub prokuratury, jednak sytuacja prawna pod tym względem zmienia się. Coraz częściej mamy do czynienia ze wskazywaniem opiniodawców np. przez obronę w celu wykonania niezależnej ekspertyzy. Skutkować to może rozbieżnymi opiniami specjalistów, co w przypadku sporów gospodarczych przekłada się na zwiększone ryzyko.

Gromadzenie danych

Sądy coraz częściej proszą o bardzo szczególne dane dowodowe, które potrafimy uzyskać dzięki specyficznym czynnościom dochodzeniowym i badawczym. Nierzadko zdobywamy je w bardzo krótkim, wymaganym przez organy sądowe czasie.

Klienci zwracają się do nas, gdyż świadczymy usługi gromadzenia danych pochodzących z wielu źródeł i urządzeń. Nasze zespoły eksperckie korzystają z uznanego oprogramowania i sprzętu, które służą do wykonywania zabezpieczeń, ekstrakcji i analizy cyfrowych materiałów dowodowych. Dzięki temu zapewniona jest integralność każdego zestawu danych. Poza tym specjaliści zajmujący się źródłami zachowują łańcuch dowodowy (chain of custody, skr. CoC), aby materiały były niepodważalne i zachowywały wartość w ewentualnych sporach sądowych.

Doświadczenie w gromadzeniu i zabezpieczaniu zbiorów danych zdobywaliśmy pracując przy sprawach zawierających dziesiątki tysięcy różnych źródeł dowodowych, jak i takich, gdzie mieliśmy do czynienia z pojedynczymi zestawami informacji. Metodyka na której bazujemy, zawsze jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta.

Informatyka śledcza: Doradztwo w zakresie gotowości i prewencji

Dodatkowo jesteśmy w stanie wspierać organizacje w opracowywaniu skutecznych procedur i procesów nadzoru, aby były dobrze przygotowane na potencjalne analizy dochodzeniowe w dziedzinie informatyki śledczej i cyberkryminalistyki. Chętnie proponujemy rozwiązania techniczne, dzięki którym klient może samodzielnie gromadzić dane i metadane (np. wskazane rodzaje plików, foldery o podanych lokalizacjach, raporty zdarzeń czy nawet pewne zachowania użytkowników) ułatwiające i obniżające koszty w momencie wykrycia naruszenia przyjętych zasad bezpieczeństwa informacyjnego.

Kontakt:

Paweł Wilk

Paweł Wilk

Computer & Cyber Forensic Expert

Do realizowanych projektów Paweł wnosi ponad dwie dekady doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem systemów informatycznych dużej i średniej skali. Wśród korzystających z jego ekspertyz były zarówno... Więcej

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl