przeciwdziałanie przestępczości finansowej

Usługi

Przedziwdziałanie przestępczości finansowej

Wspieramy instytucje finansowe w obliczu aktualnych problemów rynkowych i regulacyjnych

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej - Jak możemy pomóc?

Rozumiemy potrzeby instytucji finansowych, dlatego nieustannie rozbudowujemy zakres świadczonych usług. Wspieramy instytucje finansowe w zakresie zarządzania zgodnością (compliance) oraz angażujemy się w projekty doradcze ukierunkowane na wspieranie prac jednostek audytu wewnętrznego, bezpieczeństwa i przeciwdziałania nadużyciom (wewnętrznym oraz zewnętrznym). Doradzamy również instytucjom finansowym w działaniach na rzecz poprawy funkcjonowania obszarów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Zespół Deloitte Forensic Center wspiera instytucje finansowe w następujących obszarach:

  • kompleksowa ocena oraz wsparcie w reorganizacji procesu zarządzania ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych;
  • analiza wybranych obszarów działalności instytucji finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć;
  • analiza niespłaconych należności, w tym portfeli kredytowych, pod kątem naruszeń przepisów prawa, standardów etycznych oraz wykrywania potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości;
  • ocena i udoskonalenie funkcjonujących w instytucji finansowej mechanizmów oceny klientów;
  • ocena nowych produktów i usług finansowych w kontekście ekspozycji na ryzyko nadużyć;
  • pomoc w procesie wyboru optymalnych rozwiązań technicznych ukierunkowanych na zapobieganie nieprawidłowościom i defraudacjom,
  • kompleksowe wsparcie w ocenie, optymalizacji oraz wykonywaniu obowiązków nałożonych na instytucje finansowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)
     

Kontakt

Jakub Florek

Jakub Florek

Financial Crime Manager, Deloitte Forensic

Jakub posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zgodnością. Zrealizował kilkadziesiąt projektów o charakterze audytów specjalnych oraz przeglądów systemów kont... Więcej

AML: Pranie pieniędzy | Broszura

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl