Usługi

Deloitte Forensic Center

Tomasz Ochrymowicz, Lider Praktyki:

"Pomagamy przekształcić „compliance na papierze” w żyjące i efektywne programy w zakresie zachowania zgodności z prawem lokalnym oraz międzynarodowym, a także wewnętrznymi wymaganiami firm w zakresie polityk zgodności, kodeksów postępowania, kultury organizacyjnej, czy zasad wynikających z samoregulacji branży. Wspieramy klientów w aktualnych wyzwaniach i przygotowujemy ich na nieznane, które niesie przyszłość."

Kim jesteśmy?

Deloitte Forensic Center tworzą doświadczeni eksperci różnych specjalizacji: biegli rewidenci, prawnicy, informatycy, programiści oraz eksperci od cyber-kryminalistyki. Członkami zespołu są także praktycy biznesowi, którzy byli odpowiedzialni w swoich organizacjach za zarządzanie i nadzór problematyki nadużyć, compliance oraz bezpieczeństwa.

Nasze usługi

Zarządzanie ryzykiem nadużyć i zgodnością stawia przed dzisiejszymi korporacjami wiele wyzwań. Usługi Deloitte Forensic Center skoncentrowane są na dostarczeniu przedsiębiorstwom dedykowanych rozwiązań oraz narzędzi do zapobiegania, wykrywania oraz analizy wykrytych nadużyć i nieprawidłowości. Analizujemy przypadki braków zgodności, wspieramy w sytuacjach spornych oraz kryzysowych.

Audyty śledcze i dochodzeniowe 
Deloitte Forensic Center wspiera organizację w przeprowadzaniu i badaniu podejrzewanych lub stwierdzonych nadużyć gospodarczych (audyty śledcze i dochodzeniowe), prowadzeniu postępowań wyjaśniających, gromadzeniu materiałów dowodowych, pozyskiwaniu oraz analizie dowodów elektronicznych (informatyka śledcza i śledcza analiza danych).

Informatyka śledcza
Pomagamy zwalczać korupcję, oszustwa i kradzieże informacji w cyfrowym świecie, oferując szerokie spektrum działań, które tworzą kompletny proces dochodzeniowy: od pozyskiwania i zabezpieczania materiału dowodowego, przez biznesową analizę specyficznych danych, aż po raportowanie i doradztwo w zakresie dalszego postępowania i zapobiegania występowaniu incydentów w przyszłości.

Informatyka śledcza - wsparcie w postępowaniach sądowych
Doświadczenie w gromadzeniu i zabezpieczaniu zbiorów danych zdobywaliśmy pracując przy sprawach zawierających dziesiątki tysięcy różnych źródeł danych, jak i takich, gdzie mieliśmy do czynienia z pojedynczymi zestawami informacji. Proces kolekcjonowania informacji, na którym bazujemy, zawsze jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta.

Forensic Big Data - Śledcza analiza danych
Lawinowy wzrost ilości przetwarzanych danych wymaga nowoczesnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań programistycznych wykrywamy nieprawidłowości i potencjalne obszary nadużyć.

Usługi wywiadu gospodarczego
Wywiad gospodarczy, czyli Business Intelligence Services (BIS), to pozyskanie i analiza informacji, które pochodzą z różnych źródeł. W praktyce takie informacje mogą wspierać decyzje podejmowane przez klienta. Aby możliwe było pozyskanie użytecznych informacji, niezbędne jest posiadanie doświadczenia w zbieraniu danych, dostęp do zaawansowanych technologii oraz prawidłowa selekcja dostępnych źródeł.

Zarządzanie ryzykiem nadużyć

 • Regulacje i programy compliance (zgodności)
  Wspieramy przedsiębiorstwa w optymalizacji rozwiązań oraz kontroli w celu sprostania wymogom regulacyjnym oraz budujemy efektywne programy compliance. Pomagamy utworzyć skuteczną strategię przeciwdziałania nadużyciom, wspieramy budowanie struktur przeciwdziałania nadużyciom oraz wybór optymalnych narzędzi dla organizacji.
  • AML oraz sankcje
   Budujemy strategie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz innych zagadnienień związanych z przestępczością finansową na świecie. 
 • Audyty specjalne i przeglądy cykliczne (Continuous Monitoring)
  Świadczymy usługi przeglądów cyklicznych, czyli krótkich, efektywnych przeglądów zapisów systemowych, dokumentacji i korespondencji emaliowej, np. raz na kwartał, które pomagają na bieżąco wykrywać oznaki nadużyć i nieprawidłowości oraz luki w środowisku kontroli klienta. Realizujemy także audyty specjalne koncentrujące się na konkretnych obszarach ryzyk, jak na przykład przeciwdziałaniu korupcji.
  • Przeciwdziałanie korupcji 
   Pomagamy przewidywać zagrożenia i identyfikować ryzyka, oraz odpowiadamy na materializacje ryzyk w zakresie ustawodawstwa antykorupcyjnego US FCPA oraz UK Bribery Act.
 • Zarządzanie kryzysowe (Crisis Management)
  W sytuacjach trudnych, wymagających szybkiego reagowania, kluczowe jest dobre przygotowanie i realistyczne procedury. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu realizujemy wielopoziomowe projekty przygotowujące organizacje do zarządzania kryzysowego. 

Oferujemy także wsparcie uwzględniające specyfikę danej branży, w której działa klient. Proponujemy następujące usługi:

Deloitte Forensic Blog

Eksperci Deloitte na bieżąco komentują aktualne wydarzenia i zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem nadużyć. 

Przejdź na stronę forensic-blog.deloitte.pl

Kontakt

Tomasz Ochrymowicz

Tomasz Ochrymowicz

Partner Zarządzający Działem Doradztwa Finansowego

Tomasz posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen i długoterminowych projekcji finansowych dla przedsiębiorstw, jak i poszczególnych składników majątku dla celów sprawozdawczości finansow... Więcej