Rusztowania przy budowie statków - czy na pewno odwrotne obciążenie?

Analizy

Rusztowania przy budowie statków - czy na pewno odwrotne obciążenie?

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (09/2017) | 12 grudnia 2017

Problem z kwalifikacją na gruncie VAT

Zmiany wprowadzone do ustawy o VAT dotyczące opodatkowania usług budowlanych spowodowały znaczne utrudnienia w prawidłowym rozliczeniu tego typu usług. Należy bowiem podkreślić, iż zgodnie z obecnie obowiązującą regulacją świadczenie usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14 ustawy o VAT, dla których usługodawca działa w charakterze podwykonawcy, zastosowanie znajdzie mechanizm odwrotnego obciążenia (tj. VAT rozliczy usługobiorca a nie, jak ma to zazwyczaj miejsce, usługodawca).

 

Wśród usług wymienionych w załączniku nr 14 można znaleźć m.in. „Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań” klasyfikowane do PKWiU 43.99.20.0. Zatem, jeżeli podatnik nabędzie usługę montowania i demontowania rusztowań od innego podatnika, który działa w charakterze podwykonawcy, musi rozważyć prawidłowy sposób rozliczenia takiej transakcji dla celów VAT. W przypadku „standardowych” placów budowy podatnicy nie powinni mieć zasadniczych wątpliwości i zastosować odwrotne obciążenie. Jednakże trudności interpretacyjne mogą pojawić się w przypadku, gdy rusztowania będą stawiane w innych miejscach niż plac budowy.

Rusztowania w stoczniach

Przykładem miejsca, w którym nie prowadzi się robót budowlanych, dla których jednakże niezbędne jest postawienie rusztowań jest np.: stocznia. Trudno wyobrazić sobie remont czy budowę statku bez tego rodzaju urządzeń.

Z jednej strony, dokonując jedynie wykładni językowej przepisów ustawy o VAT, należałoby dojść do wniosku, że przy zachowaniu wskazanych powyżej warunków, usługa stawiania rusztowań powinna podlegać opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu właśnie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Z drugiej zaś strony, takie podejście wydaje się nieracjonalne, gdyż zmiany wprowadzone do ustawy o VAT miały dotyczyć przede wszystkim branży budowlanej, a usługa stawiania rusztowań służących np.: budowie statku, trudno uznać za związaną z robotami budowlanymi. W tym kontekście należy dodatkowo wskazać, że wymienione w załączniku 14 „Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań” klasyfikowane do PKWiU 43.99.20.0 mieszczą się w grupie 43.9 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych”. Tym samym, można dojść do wniosku, że tylko usługi stawiania czy demontażu rusztowań wykonywane w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, związanymi ściśle z powstającymi budowlami, powinny być opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Interpretacje podatkowe

W przypadku podmiotów wykonujących rusztowania poza tradycyjnymi placami budowy w szczególności rusztowania przy budowie czy remoncie statków, biorąc pod uwagę wskazane powyżej wątpliwości interpretacyjne celowym wydaje się zabezpieczenie interesów podatkowych w drodze indywidualnej interpretacji. Należy bowiem podkreślić, iż nieprawidłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia może skutkować zarówno powstaniem zaległości podatkowych jak i rzutować na rozliczenia pomiędzy kontrahentami.

Zapisz się na newsletter "Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy