Jednostki pływające nie mogą stanowić składu podatkowego

Analizy

Jednostki pływające nie mogą stanowić składu podatkowego

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (07/2017) | 20 października 2017 r.

Skład podatkowy musi być nieruchomością. Zdaniem NSA (orzeczenie z 03.10.2017 r.), ustawa o podatku akcyzowym nie przewiduje możliwości prowadzenia składu podatkowego w formie rzeczy ruchomej (np. barka).

Istota problemu

Spór przed NSA dotyczył podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu wyrobami energetycznymi (paliwa żeglugowe) zwolnionymi z akcyzy ze względu na przeznaczenie. Podatnik wykorzystuje w swojej działalności barki – bunkierki.

Podatnik wskazywał, że bunkierki służą do przemieszczania paliwa żeglugowego do odbiorców. Nie posiadają one własnego napędu i są przemieszczane za pomocą statków-pchaczy. Podczas tankowania bunkierki są cumowane przy nabrzeżu w określonej lokalizacji.

Podatnik chciał rozpocząć znakowanie i barwienie paliwa żeglugowego w bunkierce w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ponieważ jest to w świetle przepisów akcyzowych równoznaczne z produkcją wyrobów akcyzowych, która może być wykonywana wyłącznie w składzie podatkowym, podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej mającej potwierdzić stanowisko, iż bunkierki mogą stanowić skład podatkowy. Podatnik argumentował, że skoro bunkierki nie posiadają własnego napędu i są przemieszczane za pomocą statków-pchaczy, można je uznać za pływające zbiorniki/magazyny, które mogą stanowić skład podatkowy. Co więcej podatnik twierdził, że ustawa akcyzowa, która reguluje zasady wydawania zezwoleń na skład podatkowy oraz zasady prowadzenia składów nie wskazuje wprost, że skład podatkowy musi być nieruchomością. W kontekście lokalizacji składu przepisy akcyzowe odnoszą się wyłącznie do „miejsc” i „pomieszczeń”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, a następnie WSA w Gdańsku oraz NSA nie zgodzili się ze stanowiskiem podatnika. 

Stanowisko organu podatkowego i sądu administracyjnego

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej dla podatnika interpretacji podkreślał, że skład podatkowy jest miejscem szczególnym w systemie prawa podatkowego. W związku z powyższym powinien podlegać odpowiedniej kontroli i monitoringowi. Takowa natomiast nie będzie mogła być przeprowadzona doraźnie w sytuacji, gdy skład podatkowy będący bunkierką znajdować się będzie np. na morzu. NSA z kolei w swoich rozważaniach skupiło się na analizie pojęcia „pomieszczenie” wskazanego w przepisach akcyzowych w odniesieniu do składu podatkowego. Zgodnie z wywodem przeprowadzonym przez NSA z definicji słownikowej słowa „pomieszczenia” (tj. budynek lub wydzielona jego część, mająca określone przeznaczenie), wynika, iż odnosi się ono wprost do nieruchomości. W konsekwencji, zdaniem NSA ustawodawca nie przewidział możliwości prowadzenia składu podatkowego niebędącego nieruchomością.

Warto wskazać, że Dyrektywy Unijne nie zabraniają tworzenia składów podatkowych m.in. na barkach. Zgodnie z przepisami unijnymi to państwa członkowskie samodzielnie decydują o tym, jakie warunki muszą wypełnić podmioty zamierzające prowadzić skład podatkowy. Stąd też w innych państwach Unii Europejskiej np. w Wielkiej Brytanii czy Danii dopuszczalne jest prowadzenie składu podatkowego na statkach, barkach. Zdaniem NSA, polskie przepisy akcyzowe nie dopuszczają takiego rozwiązania. 

Zapisz się na newsletter "Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Czy ta strona była pomocna?