innoship, dofinansowania B+R

Analizy

Nowy rok – nowe możliwości wsparcia działań inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych

Rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach INNOSHIP

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (01/2019) | 30 stycznia 2019 r.

Kilka miesięcy poprzedniego roku minęło pod hasłem programu INNOSHIP w ramach, którego w pierwszym konkursie do zagospodarowania było 120 mln PLN na projekty badawczo – rozwojowe dedykowane sektorowi stoczniowemu i offshore.

30 listopada 2018 r. opublikowana została lista rankingowa dla pierwszego konkursu programu INNOSHIP. Dotacje w ramach naboru uzyskało jedynie 7 z 25 złożonych projektów – co jest wskaźnikiem wyraźnie niższym niż w innych programach sektorowych. Pozytywna ocena wniosku wymagała spełniania kryteriów dostępu oraz zdobycia w sumie minimum 18 punktów i jednocześnie minimum 3 z 5 punktów w ramach ocenianych kryteriów punktowych.

Podmioty, którym nie udało się zdobyć dofinansowania, jak również te, które nie złożyły wniosków w pierwszym konkursie, mogą ubiegać się o dotację w kolejnym naborze, którego ogłoszenie planowane jest na 15 kwietnia (wnioski składać będzie można od 17 czerwca do 16 września 2019).

Warto podkreślić, iż zgodnie z decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czyli podmiotu udzielającego wsparcia, INNOSHIP jest jednym z jedynie 3 programów sektorowych, dla których w 2019 r. zaplanowano nabory - decyzją NCBR wiele z dostępnych dotychczas programów uległo zamknięciu. Planowany konkurs może być zatem ostatnią szansą na skorzystanie z programu dedykowanego branży stoczniowej.

Należy jednak wskazać, iż INNOSHIP to nie jedyny program potencjalnie interesujący dla przedsiębiorców prowadzących lub planujących prace badawczo–rozwojowe i wdrożenie ich wyników. Badania, rozwój i innowacje (B+R+I) są jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Unii Europejskiej i Polski, zatem na te cele alokowano istotną pulę środków przeznaczonych na udzielanie bezzwrotnych dotacji. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju projektu i zakresu działalności, dofinansowanie można otrzymać na koszty operacyjne niezbędne do realizacji prac B+R, jak również koszty inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników tych prac.

Dodatkowo działania B+R+I wspierane są w formie zachęt podatkowych: ulgi podatkowej na B+R pozwalającej na obniżenie podstawy opodatkowania nawet o 100% kosztów związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi oraz Decyzji o wsparciu – instrumentu, który zastąpił Specjalne Strefy Ekonomiczne, premiującej aktywności B+R. Od 2019 r. dostępny w Polsce mieszany system wsparcia, łączący dotacje i zachęty podatkowe, uzupełniony został o tzw. Innovation Box, pozwalający na obniżenie stawki podatku dochodowego z 19 do 5% dla dochodów uzyskiwanych z posiadanych praw własności intelektualnej.

Dla efektywnego korzystania z dostępnych, licznych instrumentów konieczne jest odpowiednie zdefiniowanie potrzeb i celów rozwojowych oraz odpowiednia identyfikacja kosztów ich realizacji w celu maksymalizacji korzyści wynikających z wykorzystania instrumentów wsparcia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ich wdrożenia.
 

Jak możemy pomóc?

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usługach obejmujących doradztwo podatkowe, prawne, pozyskiwanie dofinansowań na działania inwestycyjne i badawczo–rozwojowe.
  • Wspierają nas eksperci branżowi i rzecznicy patentowi.
  • Jesteśmy dobrym partnerem, który pomoże zidentyfikować najlepsze formy wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa i efektywnie oraz bezpiecznie skorzystać z dostępnych zachęt.
Czy ta strona była pomocna?