Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej

Analizy

Nowe zasady stosowania stawki 0% dla statków morskich w Holandii

Nowelizacja holenderskich przepisów dotyczących podatku VAT wprowadziła z dniem 1 stycznia 2019 r. nowe reguły stosowania stawki 0% dla statków morskich.

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (02/2019) | 8 marca 2019 r.

W myśl znowelizowanych przepisów, stawka 0% może być stosowana tylko dla statków wykorzystywanych przynajmniej w 70% do żeglugi po pełnym morzu i jednocześnie użytkowanych wyłącznie w celach komercyjnych, czyli w celu odpłatnego przewozu pasażerów, w celach handlowych, przemysłowych lub do połowów.

Statek wykorzystywany do żeglugi po pełnym morzu.

Na potrzeby stosowania nowych zasad wskazano statki, które mogą być uważane za przeznaczony do żeglugi na pełnym morzu, czyli poza morzem terytorialnym Holandii. Decydujące w tym zakresie jest posiadanie nadanego przez Międzynarodową Organizację Morską tzw. numeru identyfikacyjnego IMO. Jedynie statki nieobjęte obowiązkiem posiadania takiego numeru mogą być uznane za przeznaczone do żeglugi na pełnym morzu na podstawie innego przedstawionego dowodu, na przykład certyfikatu rejestracji. Statkami morskimi w myśl przepisów są też między innymi platformy wiertnicze – bez względu na to, czy są na stałe przymocowanie do dna morskiego.

Przepisy pozostawiają podatnikom możliwość wyboru spośród kilku zróżnicowanych metod określania stopnia, w jakim statek wykorzystywany jest do żeglugi po pełnym morzu, biorących pod uwagę między innymi dystans pokonany na pełnym morzu, użytkowane szlaki morskie lub czas spędzony podczas rejsu pełnomorskiego.
 

Deklaracje operatora statku

Aby umożliwić stosowanie stawki 0%, operator statku musi złożyć deklarację w dowolnej formie, zawierającą informacje wymagane do stwierdzenia stopnia użytkowania statku do żeglugi na pełnym morzu na podstawie danych z lat ubiegłych. Co do zasady, oświadczenie operatora wystarczające jest dla potwierdzenia komercyjnego charakteru użytkowania statku.

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ zmian na Państwa działalność.

Czy ta strona była pomocna?