Pakiet przewozowy

Analizy

Pakiet przewozowy – nowe obowiązki także dla podmiotów z branży morskiej

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (03/2017)

W dniu 9 marca 2017 r. Sejm przyjął ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która wprowadza tzw. pakiet przewozowy. Pomimo tego, iż nowe regulacje obejmują wyłącznie drogowy przewóz towarów, ich wejście w życie może mieć istotne znaczenie również dla podmiotów z szeroko rozumianej branży morskiej.

Możliwe zastosowanie nowych regulacji w branży morskiej

Pakiet przewozowy wprowadza system monitorowania drogowego przewozu, którym mają zostać objęte przemieszczenia towarów uznanych przez ustawodawcę za szczególnie wrażliwe. Nowe regulacje obejmują wyłącznie transport drogowy, zatem co do zasady nie obejmują one samego przemieszczenia towarów drogą morską. Nie oznacza to jednak, iż wprowadzane przepisy nie mają znaczenia dla podmiotów prowadzących działalność w sektorze morskim. Należy bowiem zauważyć, iż zakres towarów podlegających nowym przepisom obejmuje wiele towarów służących zaopatrzeniu statków, jak np. oleje napędowe, oleje smarowe, benzyna silnikowa, preparaty smarowe lub antykorozyjne. Oznacza to, iż dostawy tych towarów do portów morskich realizowane transportem drogowym, na gruncie nowych regulacji będą wiązały się z dodatkowymi obowiązkami zarówno po stronie dostawców jak i nabywców tych wyrobów.

Ponadto nowe regulacje obejmą również m.in. przemieszczenie po drogach publicznych towarów wrażliwych przewożonych w ramach transportu multimodalnego. Tym samym w przypadku gdy przewóz ww. towarów tylko w części jest wykonywany drogą morską, a na pozostałych odcinkach towary są przemieszczane drogami publicznymi, takie przemieszczenie również potencjalnie może zostać objęte nową regulacją. Zastosowanie nowych regulacji będzie uzależnione w szczególności od:

  • kodu CN i PKWiU przemieszczanych towarów,
  • rozmiarów przesyłki i opakowań, w których towary są przemieszczane,
  • stosowanych procedur celnych lub akcyzowych.

Niemniej jednak, należy mieć na uwadze, iż zakres towarów objętych pakietem przewozowym jest bardzo szeroki i zróżnicowany – wśród towarów uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe są m.in. różnego rodzaju substancje i preparaty na bazie ropy naftowej (np. oleje opałowe, oleje napędowe, benzyny, oleje smarowe), preparaty smarowe i antykorozyjne, różnego rodzaju wyroby chemiczne oraz alkohole. Dlatego też wejście w życie komentowanej ustawy może mieć istotne przełożenie na zakres obowiązków związanych z organizacją transportu niektórych wyrobów również przez podmioty z szeroko rozumianej branży morskiej.

Kogo to dotyczy?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż nowe regulacje dotykają zasadniczo wszystkich podmiotów uczestniczących w przewozie towarów uznanych przez ustawodawcę za wrażliwe. Oznacza to, iż nowe obowiązki pojawią się zarówno po stronie nadawcy, sprzedawcy i nabywcy towarów wskazanych w ustawie, jak i samego przewoźnika a nawet kierowcy uczestniczącego w transporcie tych towarów. Dotyczy to zarówno przemieszczeń krajowych jak i transportu towarów z lub do Polski z krajów Unii Europejskiej (w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) lub państw trzecich (w ramach transakcji eksportowych lub importowych) a także przemieszczeń przez terytorium kraju w ramach szeroko rozumianego tranzytu.

Jak się przygotować?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, w związku z czym zostało już bardzo niedużo czasu do przygotowania się do nowych regulacji. Z uwagi na fakt, iż niedopełnienie wprowadzanych obowiązków w przyszłości może wiązać się z karami pieniężnymi (np. 46% wartości przewożonego towaru; nie mniej niż 20 000 złotych, a niektórych przypadkach 10 000 złotych) oraz innymi sankcjami (np. zatrzymaniem środka transportu wraz z towarem do momentu wyjaśnienia sprawy), zwracamy uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do ustalenia ewentualnego wpływu nowej regulacji na prowadzoną działalność gospodarczą. Zakres niezbędnej weryfikacji uzależniony jest w szczególności od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz stosowanych schematów przemieszczeń towarów. 

W ramach Deloitte został stworzony dedykowany zespół specjalistów zajmujących się wszechstronnym przygotowaniem naszych Klientów do poprawnej realizacji obowiązków wynikających z komentowanej ustawy. Zachęcamy zatem do kontaktu w celu uzyskania wsparcia w niezbędnych działaniach związanych z wejściem w życie nowych regulacji.

Więcej o pakiecie przewozowym w Ekspresie akcyzowym

Czy ta strona była pomocna?