Rejsy wędkarskie, rejsy nurkowe, preferencyjna stawka VAT 8%

Nowości

Preferencyjna stawka VAT dla podmiotów działających w sferze turystki sportowo-rekreacyjnej

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej (02/2017)

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania rejsów wędkarskich lub nurkowych na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną o sygn. PT1.8101.13.2016.KSB.680, w której wskazał na możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT, z uwagi na klasyfikację usług jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU.

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania rejsów wędkarskich lub nurkowych na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną o sygn. PT1.8101.13.2016.KSB.680, w której wskazał na możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT, z uwagi na klasyfikację usług jako „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” - bez względu na symbol PKWiU (poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT).

Minister Rozwoju i Finansów uznał, iż rejsy organizowane dla nurków lub wędkarzy, na które składają się różne usługi - przede wszystkim usługa transportu statkiem, ale również (w zależności od rodzaju rejsu, jego długości, rodzaju statku itp.) usługi wyżywienia, noclegu na statku, patroszenia czy przechowywania ryb (w przypadku rejsów dla wędkarzy), nabijania butli tlenowych (w przypadku rejsów dla nurków) itp., stanowią kompleksową usługę, której celem jest zapewnienie pasażerom statku określonego rodzaju aktywnego wypoczynku. Z perspektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń jest rekreacja, rozumiana jako możliwość nurkowania czy wędkowania, dla zrealizowania której odbywa się podróż statkiem, ewentualnie połączona z konsumpcją posiłków i noclegiem.

Kluczowym w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki VAT dla rejsów wędkarskich/nurkowych okazał się wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2016 r. o sygn. I FSK 2115/15, w którym NSA podkreślił, iż przedmiotowe usługi są usługą kompleksową i w takim przypadku istnieje możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT 8%, na podstawie poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. NSA w oparciu o orzecznictwo TSUE uznał, iż w przypadku rejsów wędkarskich zasadniczym celem nie był transport klienta w określone miejsce na morzu, lecz rekreacja podczas łowienia ryb. Okoliczność, że łowienie ryb na morzu wiąże się z koniecznością dotarcia na łowisko, nie czyni jeszcze z takiej usługi, usługi transportowej, w której istotą jest samo dotarcie do z góry określonego miejsca. Zasadniczym bowiem celem osób, które zdecydowały się na rejs nie było przetransportowanie ich z jednego miejsca na drugie, lecz kompleksowa usługa rekreacji rozumiana jako sposób spędzenia czasu na morzu.

Dodatkowo należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Tym samym preferencyjną stawkę VAT można stosować wyłącznie w zakresie usług wstępu na rejsy:

  • wędkarskie, podczas których - oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz możliwości łowienia ryb - świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak np.: zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholowych) oraz miejsca do spania - w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie, filetowanie, przechowywanie złowionych ryb, lub
  • nurkowe, w ramach których - oprócz dostarczenia nurków na wybraną część akwenu - zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz miejsca do spania - w przypadku wypraw dłuższych niż jednodniowe, pomoc załogi w obsłudze sprzętu do nurkowania, ładowanie butli, pod warunkiem, iż dodatkowe świadczenia zapewnione są w cenie usługi i normalnie wchodzą w zakres tego rodzaju usług.

Niemniej jednak dostawy towarów i świadczenie usług, które nie mieszczą się - w pojęciu wstępu, są opodatkowane na zasadach ogólnych i nie korzystają z obniżonej stawki VAT.

W kontekście interpretacji ogólnych ochroną prawną objętą będzie wyłącznie podatnik, którego sytuacja jest zgodna z przedstawioną w interpretacji. Tym samym, w przypadku gdy zakres świadczonych usług jest odmienny, należałoby potencjalnie rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w celu minimalizacji ryzyk prawnopodatkowych, które mogą wystąpić w związku z prowadzeniem działalności w tym zakresie. 

Pozostajemy do dyspozycji, jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ wydanej interpretacji ogólnej na Państwa działalność.

Czy ta strona była pomocna?