Polityka żeglugowa UE

Analizy

Raport: Konkurencyjność polityki żeglugowej Unii Europejskiej

Maj 2017 r.

Raport Deloitte i Stowarzyszenia Armatorów Wspólnoty Europejskiej

Eksperci Deloitte, w porozumieniu ze Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (European Community Shipowners’ Associations – ECSA), przygotowali raport oparty na analizie sytuacji międzynarodowej w kontekście konkurencyjności europejskiego rynku morskiego.

Celem raportu było wskazanie konkurencyjności polityki żeglugowej Unii Europejskiej, w stosunku do polityk żeglugowych wybranych krajów, będących czołowymi konkurentami UE w tym zakresie (jak Singapur, Szanghaj, czy Dubai). W raporcie dokonano porównania polityk żeglugowych panujących w tych krajach oraz przedstawiono rekomendacje co do zmian, mogących mieć wpływ na podniesienie atrakcyjności terytorium UE dla armatorów i operatorów.

Porównania dokonano w oparciu o następujące kryteria:

  • opodatkowanie i zachęty fiskalne,
  • uregulowania prawne,
  • atrakcyjność flagi,
  • dostępność finansowania,
  • czynniki ekonomiczne i polityczne,
  • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej,
  • ramy prawne dotyczące użytkowania statków oraz
  • stopnień skomplikowania prowadzenia biznesu na danym terytorium.

Mamy nadzieję, że konkluzje płynące z raportu będą podstawą do dalszej dyskusji na forum UE i przyczynią się do zmian podnoszących atrakcyjność terenów UE na arenie międzynarodowej. Raport co prawda nie odnosi się do poszczególnych regulacji panujących w krajach członkowskich UE, jednak w mojej ocenie, płynące z niego wnioski warto byłoby uwzględnić w ramach regulacji krajowych w Polsce.

Czy ta strona była pomocna?