Deloitte Partnerem EKG wolny rynek w europie

Artykuł

Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery

Katarzyna Karasiewicz wystąpiła na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Katowice, 15 maja 2018 r., godz. 9:30-11:00

Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery - agenda panelu

 • Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery
 • Korzyści z Jednolitego Rynku UE dla rozwoju gospodarczego państw członkowskich
 • Zagrożenia dla rynku. Utrudnienia w handlu w ramach UE. Źródła, przyczyny, przykłady
 • Katalog utrudnień branżowych – tekstylia, farmacja, przemysł stoczniowy, meblowy
 • Swoboda świadczenia usług. Transport i finanse jako sektory „wrażliwe”
 • Jak sobie radzić: wskazówki dla firm, zadania dla decydentów
 • Pracownicy delegowani w UE – istota rozbieżności, kierunki rozwiązań

Wolny rynek w Europie – korzyści i bariery - skład panelu

 • Adam Czerniak - główny ekonomista, Polityka Insight Bożena Damasiewicz - dyrektor biura zarządu, Fakro 
 • Katarzyna Karasiewicz - partner, Deloitte Legal 
 • Marcin Ociepa - podsekretarz stanu odpowiedzialny za sprawy europejskie, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Márton Ugrósdy - Deputy Director, Strategy, , Institute for Foreign Affairs and Trade, Węgry 
 • Tomasz Wróblewski - prezes, Warsaw Enterprise Institute, ambasador, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Jednolity Rynek Cyfrowy siłą napędową gospodarki Unii Europejskiej - Komentarz eksperta

Szybko zmieniająca się rzeczywistość, także w sferze cyfrowej zmusiła państwa europejskie do zajęcia się uregulowaniem rynku cyfrowego. Skutkiem tych działań ma być sytuacja, w której obywatele wszystkich krajów członkowskich będą mieli jednakowy dostęp do narzędzi internetowych, firmy i start-upy spółki takie same możliwości rozwoju, a przedsiębiorstwa i rządy przejdą proces cyfryzacji. Unijne szacunki pokazują, że Jednolity Rynek Cyfrowy, na skutek  przepływów finansowych związanych z jego implementacją, jest wyceniany na 415 mld euro rocznie[i].

Wyzwań jednak nie brakuje. Do najważniejszych należy zaliczyć zapewnienie przedsiębiorcom i konsumentom równego dostępu do rynku cyfrowego, jak również zwiększenie tempa rozwoju technologicznego i rozwoju infrastruktury. Jednolity Rynek Cyfrowy ma szanse stać się dla europejskiej gospodarki i unijnego rynku pracy swoistą siłą napędową. Daje on bowiem możliwość identyfikacji, a co za tym idzie eliminacji barier rozwoju gospodarki opartej na danych (European Data Economy), a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

By tak się jednak stało, niezbędne będzie spełnienie szeregu warunków. Jeżeli chodzi o dostęp przedsiębiorców i konsumentów do rynku cyfrowego to wyzwaniem dla organów ochrony konkurencji będzie określenie charakterystyki modeli biznesowych w e-gospodarce oraz zagadnienia dotyczące własności intelektualnej i dostępu do danych osobowych. Niezbędne będą również zmiany w regulacjach konsumenckich, tak aby wyważyć interesy konsumentów oraz przedsiębiorców w procesie zmniejszania barier w transgranicznym e-handlu. Trzeba pamiętać również o tym, że w ramach funkcjonowania Jednolitego Rynku Cyfrowego będziemy mieli do czynienia z nowymi formami naruszania przez państwa członkowskie zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej. Mowa tu w szczególności o  art. 265 TFUE, który porusza kwestię naruszenia prawa europejskiego wynikającego z zaniechania działania przez instytucję, organ, urząd lub agencję państwa członkowskiego.

Z kolei by zwiększyć tempo rozwoju technologicznego i rozwoju infrastruktury niezbędne będzie wypracowanie wspólnego podejścia do roli platform, zmiany w zakresie regulacji telekomunikacyjnych i audiowizualnych, a także inwestycje w obszarze cyberbezpieczeństwa. Procesy te będą dużym wyzwaniem, zarówno dla państw członkowskich, jak i pojedynczych przedsiębiorców.

[i] https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_pl

 

Katarzyna Karasiewicz, Radca Prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Katarzyna Karasiewicz jest radcą prawnym oraz Partnerem w Deloitte Legal z wieloletnim doświadczeniem w prawie konkurencji, konsumenckim, prawie pomocy publicznej oraz zamówieniach publicznych.

Doradza przedsiębiorcom z różnych sektorów, m.in. e-commerce, bankowego i sektorów regulowanych, jak również branż FMCG, AGD, telekomunikacyjnej, budowlanej. Jest doświadczonym procesualistą: reprezentowała klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz KIO i sądami powszechnymi.

Czy ta strona była pomocna?