Artykuł

Plan połączenia spółek zależnych od Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy Sp. k.

Data publikacji: 27.02.2018 r.

Spółki uczestniczące w połączeniu tj. Sirion Sp. z o.o., Ekodex Sp. z o.o., Ligustria 5 Sp. z o.o., Ligustria 6 Sp. z o.o., Ligustria 7 Sp. z o.o., Ligustria 10 Sp. z o.o., Ligustria 11 Sp. z o.o., Ligustria 14 Sp. z o.o., Ligustria 15 Sp. z o.o., Ligustria 16 Sp. z o.o., Ligustria 17 Sp. z o.o., Ligustria 18 Sp. z o.o., Ligustria 19 Sp. z o.o., Ligustria 20 Sp. z o.o., Ligustria 21 Sp. z o.o., Corelia Sp. z o.o. oraz Thalos Sp. z o.o., stosowanie do wymogu wynikającego z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handowych niniejszym bezpłatnie udostępniają plan połączenia wraz z załącznikami.

Czy ta strona była pomocna?