Forum Ekonomiczne w Krynicy

Artykuł

Udział Deloitte w Forum Ekonomicznym w Krynicy

Krynica-Zdrój, 4-6 września 2018r.

Jak co roku, eksperci Deloitte podzielą się wiedzą z uczestnikami Forum. Wśród poruszanych przez nich tematów znajdą się transformacja cyfrowa i zarządzanie odpadami.

W debacie inauguracyjnej wziął udział William Ribaudo z Deloitte USA, zaś 5 września 2108 uczestników Forum zapraszamy do Salonu Rzeczpospolitej na dwie debaty:

Digital divide czyli podział cyfrowy. Które firmy wygrają wyścig o innowacje?

W tym roku gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest William Ribaudo, Partner Deloitte w USA. Podczas Forum mówił o wpływie cyfryzacji i nowych modelach biznesowych na wzrost i rozwój firm i gospodarek.

"Obserwujemy stopniowe ujednolicanie branż gospodarki, czemu sprzyja wszechobecna technologia, zmieniająca, a czasem zacierająca tradycyjne granice rynku", mówi William Ribaudo. "Błyskawiczne innowacje tworzą miejsce na nowe modele biznesowe, które pojawiają się w niemal wszystkich branżach", twierdzi.

Deloitte przeprowadził analizę indeksu S&P 500 za ostatnich 40 lat. Stwierdzono silną korelację między wyceną a modelami biznesowymi przyjętymi przez spółki. Nasze badanie odkryło nowy sposób przeglądu, analizy i wyceny spółek - przez pryzmat modeli biznesowych. Zapewniamy szefom korporacji analizy, które ułatwią im zmianę zestawu stosowanych modeli biznesowych oraz wpływanie na kształt strategii inwestycyjnych w wymiarze geograficznym i geopolitycznym.

"Jeżeli chodzi o szefów państw, nasze badanie wskazało na silną korelację między przyjętym modelem biznesowym a PKB," mówi ekspert. Z analizy wynika, że zrównoważone wsparcie, umożliwiające firmom - obok wypracowania modeli produkcji i świadczenia usług - wykorzystanie zasobów danych lub zestrojenie sieci, mogą przyczynić się do wzrostu PKB. Gospodarki ukierunkowane na tradycyjne modele biznesowe ponoszą natomiast ryzyko pozostania w tyle.

Innowacje - opinia eksperta

Innowacje tworzą miejsce na nowe modele biznesowe, które pojawiają się w niemal wszystkich branżach. To właśnie jest „podział technologiczny”. Zrównoważona polityka, umożliwiająca firmom wykorzystywanie zasobów danych czy rozwój sieciowy obok wsparcia dla produkcji i usług, będzie sprzyjać wzrostowi PKB i szybszemu rozwojowi gospodarczemu. Liderzy powinni rozpoznawać i wykorzystać trendy, stanowiące szansę dla ich kraju.

William Ribaudo, Partner zarządzający, Digital Risk Venture Portfolio w Deloitte Risk and Financial Advisory w Bostonie. Nadzoruje inwestycje i usługi, których celem jest ułatwienie klientom procesu cyfryzacji i kwantyfikacji inwestycji w nowe technologie. Wyniki prowadzonych przez niego badań publikowano w „Wall Street Journal” i Knowledge@Wharton.

Cyfrowy wyścig – co zrobi globalny peleton?

5 września godz. 18:00 – 19:15 Salon Rzeczpospolitej
Przedstawicielem Deloitte będzie Wojciech Górniak, Dyrektor w Deloitte Consulting, Lider Obszaru Strategii i Transformacji Cyfrowych

Analizujemy nowe szanse i wyzwania w perspektywie kolejnych lat: cyfryzacja modeli biznesowych, nowe technologie odnawialne, wielokanałowi konsumenci dodają dynamiki gospodarce. W dzisiejszym świecie ciężar dyskusji przenosi się z poziomu innowacyjności branży na sposób budowy i wdrożenia nowych modeli biznesowych budujących trwale przewagi konkurencyjne i efektywność kosztową. Równolegle istotnym zagadnieniem staje się podejście do kalkulacji efektywności poniesionych inwestycji w kluczowych dziedzinach aktywności badawczo-rozwojowej.

Wybrane materiały Deloitte na temat Cyfrowego wyścigu:

 

Czy życie bez śmieci to życie bez opakowań? Jak skutecznie wdrożyć dyrektywy europejskie dotyczące gospodarki odpadami?

5 września 2018, godz. 15.35 – 16.35 Salon Rzeczpospolitej 
Przedstawicielem Deloitte będzie Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej

Rok 2018 przyniósł znaczące zmiany w obszarze regulacji dot. gospodarowania odpadami oraz efektywnego wykorzystania surowców naturalnych. W styczniu bieżącego roku opublikowana została strategia dotycząca tworzyw sztucznych, a 4 lipca zaimplementowany został, długo konsultowany, pakiet dyrektyw dot. gospodarki o obiegu zamkniętym. Obydwa dokumenty stawiają ambitne cele dążące do odpowiedzialnego wykorzystania surowców m.in. poprzez usprawnienie działania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, poprawę projektowania produktów, czy wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych. Nowe regulacje stwarzają duże wyzwania dla polskiego ustawodawcy oraz mogą być podstawą do rewolucyjnych zmian w polskim systemie gospodarki odpadami.

Deloitte opublikował bogaty zestaw materiałów związanych z tym tematem:

 

O Forum Ekonomicznym w Krynicy

„Europa wspólnych wartości czy Europa wspólnych interesów?” – pod takim hasłem trwać będzie XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. To największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowej, która gromadzi liderów świata polityki, biznesu i kultury. Co rok przyjeżdża na nią ok. 3,5 tys. gości z Europy, Azji i USA. Misją Forum jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie.

Więcej informacji na temat forum można znaleźć na stronie.

Czy ta strona była pomocna?