„Razem dla lepszej przyszłości” - nowy projekt Centrum Nauki Kopernik i Fundacji Deloitte Polska.

Artykuł

„Razem dla lepszej przyszłości” - nowy projekt Centrum Nauki Kopernik i Fundacji Deloitte Polska

Fundacja Deloitte Polska i Centrum Nauki Kopernik łączą siły w nowym projekcie „Razem dla lepszej przyszłości”, wspierającym integracje polskich i ukraińskich dzieci i ich rodzin

Fundacja Deloitte, luty 2023

Od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę polską granicę przekroczyło prawie 9,5 miliona ludzi uciekających przed wojną. Szacuje się, że około 700 – 800 tysięcy z tej liczby stanowią dzieci, zdezorientowane, zmuszone do opuszczenia swoich domów, rodzin i przyjaciół. Fundacja Deloitte i Centrum Nauki Kopernik podjęły wspólny wysiłek, aby ułatwić im odnalezienie się w nowym środowisku realizując program „Razem dla lepszej przyszłości”.

Pilotaż projektu wystartował w listopadzie 2022 roku. Jego celem jest wspieranie integracji ukraińskich uchodźców, dzieci i rodzin mieszkających obecnie na terenie Polski, poprzez działania z obszaru STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). Wspólne eksperymentowanie ma stwarzać warunki do nawiązywania nowych relacji oraz wzajemnego poznawania swoich języków i kultur.

Działania w ramach programu swoim zasięgiem obejmują obszar całej Polski dzięki dwóm sieciom współpracującym na co dzień z Centrum Nauki Kopernik: Strefom Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA oraz Klubom Młodego Odkrywcy (KMO).

W SOWACH odbywają się warsztaty familijne, skierowane dla dzieci oraz ich opiekunów z Polski i Ukrainy. W trakcie spotkań uczestnicy pod czujnym okiem animatorów eksperymentują, przeprowadzają ciekawe doświadczenia oraz poszukują odpowiedzi na zagadki naukowe. Dowiadują się między innymi, dlaczego gwiazdy świecą, a statki nie idą na dno, mimo swojej masy. Nauka przez zabawę nie tylko buduje pozytywną relacje między uczestnikami zajęć, ale również rozbudza w dzieciach ciekawość świata i zamiłowanie do nauk ścisłych.

Konkurs na autorskie projekty międzykulturowe wyłonił 7 Klubów Młodego Odkrywcy z różnych regionów Polski, które zaproponowały najciekawsze plany działań oparte na konstruowaniu, eksperymentowaniu i obserwacjach, mających jednocześnie duży potencjał integracyjny. W ich ramach zwycięskie KMO organizują m.in. polsko-ukraińskie pikniki, warsztaty naukowe czy wspólną wizytę w Europejskim Centrum Solidarności.

Pilotaż obejmuje także warsztaty z zakresu integracji międzykulturowej realizowane we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą, które ułatwiają pracę w zróżnicowanych kulturowo społecznościach. Także pracownicy Deloitte będą mieli okazje wziąć w nich udział, wzmacniając swoje kompetencje w sferze międzykulturowości.

Czy ta strona była pomocna?