Artykuł

Biuletyny MSSF dla spółek giełdowych

Biuletyn jest wspólną inicjatywą Deloitte oraz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” jest wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 17

 • Obszar szczególnego zainteresowania - Ujawnianie informacji na temat kluczowych ocen i wartości szacunkowych
 • Istotne kwestie w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 17

 

 

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 16

 • Działalność RMSR w trzecim kwartale 2016 roku
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor handlu detalicznego, hurtowego i dystrybucji
 • MSSF 16 - Leasing
  Przegląd zagadnień branżowych: najemcy nieruchomości

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 16

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15

 • Działalność RMSR w drugim kwartale 2016 roku.
 • Wpływ brytyjskiego referendum dotyczącego wyjścia z UE na sprawozdawczość finansową.
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Przegląd zagadnień branżowych: sektor chemiczny.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14

 • MSSF 15 – Przychody z umów z klientami
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor produktów przemysłowych
 • MSSF 16 – Leasing
  Przegląd zagadnień branżowych: sektor telekomunikacyjny
 • Symulator wpływu MSSF 16

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 14

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 13

 • Działalność RMSR w drugim półroczu 2015 oraz na początku 2016 roku
 • Podsumowanie roku 2015
 • MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów może wpłynąć na profil ujmowania przychodów i kosztów w sektorze wydobywczym

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 13

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12

 • Działalność RMSR w II kwartale 2015 roku
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Wpływ zmian na podmioty z sektora nieruchomościowego
 • Nowy standard dotyczący instrumentów finansowych zmienia zasady klasyfikacji aktywów i tworzenia odpisów na aktywach finansowych. Wpływ zmian na podmioty z sektora ubezpieczeniowego.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 12

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 11

 • Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015
 • Podsumowanie roku 2014
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami, wpływ zmian na podmioty z sektora bankowego
 • MSSF 9 - nowy standard dotyczący instrumentów finansowych zmienia zasady klasyfikacji aktywów i tworzenia odpisów na należności

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 11

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 10

 • Działalność RMSR w II i III kwartale 2014
 • Banki mają obowiązek stosowania nowego modelu utraty wartości opartego o oczekiwane straty oraz zmienionej klasyfikacji aktywów finansowych
 • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami
  Wpływ zmian na podmioty z sektora energetycznego

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 10

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 9

 • Czas na podsumowanie roku 2013 oraz co nas czeka w 2014 roku.
 • MSSF – przegląd zagadnień branżowych. Wspólne ustalenia umowne w sektorze badań klinicznych i farmaceutycznych.
 • Skutki zmian projektu dotyczącego ryzyka leasingowego w sektorze energetycznym.

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 9

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8

 • Działalność RMSR w IV kwartale 2012 oraz I kwartale 2013
 • Spojrzenie z bliska: Wycena instrumentów finansowych w wartości godziwej zgodnie z MSSF 13
 • Krytyczne obszary sprawozdawczości finansowej w niepewnych czasach gospodarczych
 • Przegląd nowych i zmienionych MSSF
 • Zestawienie MSSF, które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE
 • Rozwiązania informatyczne Deloitte w zakresie MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 8

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7

 • Działalność RMSR w III kwartale 2012
 • Spojrzenie z bliska: Rachunkowość zabezpieczeń z wykorzystaniem opcji finansowych i strukturyzowanych instrumentów pochodnych
 • Rachunkowość w branży produkcyjnej - zmiany zasad rachunkowości zabezpieczeń
 • MSSF które jeszcze nie weszły w życie albo nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 7

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6

 • Działalność RMSR w pierwszym półroczu 2012
 • Obszar szczególnego zainteresowania: przychody z umów z klientami
 • Aspekty praktyczne: testowanie aktywów niefinansowych na utratę wartości wg MSSF

Dowiedz się więcej, pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 6

Czy ta strona była pomocna?