Artykuł

Wpływ Bretix na śródroczną sprawozdawczość finansową oraz MSSF 15 na branżę chemiczną

MSSF dla spółek giełdowych Biuletyn nr 15

Sierpień 2016 r.

Biuletyny „MSSF dla spółek giełdowych” są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwi on Państwu codzienne stosowanie MSSF i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Subskrybuj "Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych

Tematyka biuletynu skupia się na kilku stałych działach tematycznych takich jak: kwestie MSSF w ujęciu branżowym, obszary na które działy finansowe spółek giełdowych powinny zwrócić szczególną uwagę oraz kwartalne podsumowania aktualnych działań RMSR.

Biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15:

  • Działalność RMSR w drugim kwartale 2016 roku.
  • Wpływ brytyjskiego referendum dotyczącego wyjścia z UE na sprawozdawczość finansową.
  • MSSF 15 - Przychody z umów z klientami. Przegląd zagadnień branżowych: sektor chemiczny.
Pobierz biuletyn MSSF dla spółek giełdowych nr 15
Czy ta strona była pomocna?