Artykuł

Biuletyny MSSF 1/2013 - Standard leasingu

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

W oczekiwaniu na aktualizację projektu standardu leasingu

W sierpniu 2010 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz amerykańska Financial Accounting Standards Board, czyli FASB (zwane łącznie Radami) opublikowały wspólny projekt standardu zawierający propozycje fundamentalnych zmian sposobów rozliczania umów leasingu. Od stycznia 2011 roku Rady weryfikują przedstawione w nim propozycje w oparciu o opinie zebrane w formie listów, podczas obrad okrągłego stołu lub sesji prezentacyjnych. Prace weryfikacyjne dobiegają właśnie końca. Wiele propozycji zawartych w pierwotnym projekcie uległo fundamentalnej zmianie. 

Spis treści:

W oczekiwaniu na aktualizację projektu standardu leasingu 3

Wprowadzenie 3

Zakres 4

Definicja leasingu 4

Krótkoterminowe umowy leasingu 5

Data rozpoczęcia leasingu czy data rozpoczęcia okresu leasingu? 5

Okres leasingu 5

Opłaty leasingowe 7

Opcja wykupu 9

Stopa dyskonta 9

Rozliczenia po stronie leasingobiorcy – ujmowanie kosztów 10

Umowy zawierające składniki leasingowe i nieleasingowe 11

Wewnętrzny charakter transakcji 12

Opłaty leasingowe przed rozpoczęciem umowy i zachęty leasingowe 12

Zmiany umowy lub okoliczności 12

Rozliczenia po stronie leasingodawcy 12

Wymogi dotyczące prezentacji i ujawnień 15

Inne kwestie dotyczące leasingu 18

Data wejścia w życie i dalsze działania 22

Załącznik A
Rozliczenia po stronie leasingobiorcy obejmujące ponowną ocenę możliwości przedłużenia umowy leasingu 23

Załącznik B
Rozliczanie zmiennych opłat leasingowych zależnych od indeksu lub stawki 25

Załącznik C
Przykład rozliczeń po stronie leasingobiorcy 26

Załącznik D
Przykład rozliczeń po stronie leasingodawcy 28

Nasze publikacje i przydatne linki 30

Kontakt 32

Pobierz Biuletyn MSSF 01/2013

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?