Artykuł

Biuletyn MSSF -  klasyfikacja i wycen aktywów finansowych (MSSF 9)

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF 05/2014

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

RMSR finalizuje MSSF 9 i inne zagadnienia

RMSR finalizuje MSSF 9, który zmienia wymogi dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz wprowadza model utraty wartości oparty o oczekiwane straty. Spostrzeżenie: Ze zmian wynika jednoznacznie, że nawet w przypadku pojedynczego składnika aktywów finansowych, wycena oczekiwanych strat kredytowych musi uwzględniać ważenie prawdopodobieństwem straty kredytowe, nawet jeżeli są one mało prawdopodobne, a najbardziej prawdopodobny scenariusz to odzyskanie wszystkich umownych przepływów pieniężnych bez strat. Konsekwentnie, wymóg ten zabrania jednostce szacowania oczekiwanych strat kredytowych wyłącznie na podstawie najbardziej prawdopodobnego scenariusza.

 

 

Spis treści: 

1. RMSR finalizuje MSSF 9, który zmienia wymogi dotyczące klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych oraz wprowadza model utraty wartości oparty o oczekiwane straty 3

2. Zmiany do MSR 27, które umożliwią zastosowanie metody praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 12

3. Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 (2011) dotyczące sprzedaży lub wniesienia aktywów przez inwestora do wspólnego przedsięwzięcia lub jednostki stowarzyszonej 14

Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF 16

Nasze publikacje i przydatne linki 18

Kontakt 20

Pobierz Biuletyn MSSF 05/2014

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?