MSSF, RMSR

Artykuł

RMSR wydaje nową interpretację

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Wrzesień 2017

Biuletyn MSSF nr 01/2017

  1. RMSR wydaje nową interpretację oraz niewielkie zmiany do MSSF
  2. RMSR proponuje zmiany, których celem jest doprecyzowanie definicji przedsięwzięcia oraz metod rozliczania dotychczas posiadanych udziałów
Biuletyn MSSF: Naprzeciw standardom (Wrzesień 2017)
Czy ta strona była pomocna?