Artykuł

Biuletyn MSSF 2/2013 - Zmiany w MSSF 10

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

MSSF 10 i proponowane poprawki

W ramach projektu dotyczącego konsolidacji Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) rozważała, czy jednostkom wyceniającym swe inwestycje w wartości godziwej i zarządzające nimi w oparciu o tę wartość (ogólnie zwanymi „jednostkami inwestycyjnymi”) powinno przysługiwać zwolnienie z wymogów konsolidacji zawartych w MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”. Zapraszamy do lektury najnowszego Biuletynu MSSF. 

Spis treści:

Zmiany do MSSF 10 - nowe wymogi dotyczące jednostek inwestycyjnych 3

Propozycje poprawek do MSSF (cykl 2011-2013) 6

Propozycje zmian dotyczących metody praw własności 7

RMSR proponuje doprecyzowanie akceptowalnych metod amortyzacji 10

Nasze publikacje i przydatne linki 12

Kontakt 14

Pobierz Biuletyn MSSF 02/2013

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?