Artykuł

Biuletyn MSSF - Nowy standard dotyczący przychodów (MSSF 15)

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Biuletyn MSSF - 03/2014

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Nowy standard dotyczący przychodów (MSSF 15) i inne zagadnienia

Eksperci Deloitte zwracają uwagę, że w standardzie zdefiniowano pojęcie „umowy” i „klienta”. Nowy model ujmowania przychodów przyjęty przez RMSR wymaga zawarcia umowy powodującej powstanie możliwych do wykonania praw i obowiązków. Standard przedstawia kryteria, które muszą być spełnione, by tak się stało. „Klient” nie oznacza kontrahenta, ale raczej stronę, która zawarła umowę zakupu towarów lub usług stanowiących produkt rutynowej działalności jednostki w zamian za wynagrodzenie. Niektóre rodzaje umów, w szczególności umowy o współpracę, będą wymagały dogłębnej analizy jako podstawy do stwierdzenia, czy wchodzą w zakres MSSF 15.

Spis treści:

1. MSSF 15 - nowy standard dotyczący przychodów 3

2. RMSR wydała materiał do dyskusji poświęcony rachunkowości zabezpieczeń portfela (macro hedging) 13

3. Decyzje RMSR i FASB z marca 2014 dotyczące projektu standardu  poświęconego leasingowi 21


4. RMSR proponuje zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” w ramach inicjatywy podniesienia jakości ujawnień w sprawozdaniach finansowych 23

Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie MSSF 26

Nasze publikacje i przydatne linki 28

Kontakt 30

 

Pobierz Biuletyn MSSF 03/2014

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?