Artykuł

Biuletyn MSSF 04/2013 - Prognozowane straty kredytowe

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Prognozowane straty kredytowe

W najnowszym numerze omawiamy projekt standardu dotyczącego prognozowanych strat kredytowych, oraz poruszamy kwestie związane z propozycją MSR 19 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania składek pracowniczych. Informujemy, o konsultacjach Międzynarodowej Rady Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) dotyczących założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej. Opisujemy także projekt przejściowego standardu odroczonych sald z regulowanej działalności.

Spis treści:

Prognozowane straty kredytowe – projekt standardu 3

Propozycja zmiany MSR 19 w celu doprecyzowania sposobu rozliczania składek pracowniczych 11


Międzynarodowa Rada Sprawozdawczości Zintegrowanej (IIRC) prowadzi konsultacje dotyczące założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej 13


Projekt przejściowego standardu odroczonych sald z regulowanej działalności 16


Nasze rozwiązania informatyczne w zakresie IFRS 21


Nasze publikacje i przydatne linki 23


Kontakt 24

Pobierz Biuletyn MSSF 04/2013
Czy ta strona była pomocna?