Artykuł

Biuletyn MSSF 3/2013 - Zmiany do MSSF 11

MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków

Zapraszamy do lektury "Biuletynów MSSF" opracowanych przez ekspertów Deloitte. Biuletyny MSSF są wyrazem naszego zaangażowania w promowanie i popularyzowanie wiedzy o standardach rachunkowości. Mamy nadzieję, iż ułatwią one Państwu codzienne stosowanie MSSF jak i polskich zasad rachunkowości w praktyce.

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała projekt ED/2012/7 „Nabycie udziału we wspólnym działaniu” (Proponowane zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”), przedstawiający propozycję wskazówek w zakresie ujmowania przez strony transakcji nabycia udziału we wspólnym działaniu, zgodnie z definicją zawartą w MSSF 11, w przypadku, gdy zadania realizowane w ramach takiego wspólnego działania stanowią przedsięwzięcie. Zapraszamy do lektury.

 

Spis treści:

RMSR proponuje ograniczony zakres zmian do MSSF 11 3


Projekt standardu dotyczący rachunkowego ujęcia transakcji sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem 5


RMSR proponuje zmiany do zakresu stosowania niektórych wytycznych z MSR 36 7


RMSR opublikowała projekt dotyczący nowacji instrumentów pochodnych 9


Nasze publikacje i przydatne linki 11


Kontakt 13

Pobierz Biuletyn MSSF 03/2013

Subskrybuj "Biuletyn MSSF"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?