Akademia Quants

Kariera w Deloitte

Quants Academy

Poznaj role metod i modeli matematycznych w doradztwie biznesowym

Warszawa

Chcesz zobaczyć, jakie projekty realizują konsultanci Deloitte? Interesują Cię narzędzia, z których korzystają w swojej pracy? Chciałbyś rozwiązać case study pod okiem specjalisty? Jeśli tak, zapraszamy Cię do udziału w tegorocznej edycji Akademii Quants.

Akademia Quants. to cykl warsztatów przeznaczonych dla osób, które dobrze czują się w pracy z liczbami, a analiza i rozwiązywanie skomplikowanych problemów matematycznych to wyzwania, które chętnie podejmują. Biorąc udział w Akademii Quants dowiesz się o metodach matematycznych i statystycznych stosowanych w doradztwie biznesowym, w kontekście projektów Zarzadzania Ryzykiem dla instytucji z sektora finansowego jak i niefinansowego.

Jesteśmy zespołami specjalizującymi się w realizacji projektów doradczych z obszaru zarządzania ryzykiem finansowym dla podmiotów sektora finansowego i niefinansowego. Podejmujemy się zadań mających na celu wsparcie naszych klientów w każdym aspekcie działalności, który związany jest z zagadnieniami ryzyka (zgodnie z podejściem All we do is about risk). W skład zespołów wchodzą ludzie o wszechstronnym i różnorodnym wykształceniu (od matematyki i programistów, przez ekonomistów po prawników). Ta różnorodność sprawia, że nasza perspektywa postrzegania, definiowania i rozwiązywania problemów jest unikalna.

Co zyskasz biorąc udział w Akademii Quants?

Uczestnictwo w Akademii to doskonała okazja do zdobycia wiedzy, a przede wszystkim możliwość wzbogacenia swojego CV. Dzięki udziałowi w zajęciach możesz w praktyce sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę na temat statystyki, matematyki finansowej a także finansów i rachunkowości.

Program składa się z dwóch warsztatów i spotkania podsumowującego wyniki prac prowadzonych przez menedżerów i konsultantów zespołów Zarządzania Ryzykiem.

Do kogo skierowana jest Akademia Quants?

Akademia Quants skierowana jest przede wszystkim do studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość oraz kierunkach ilościowych (matematyka, informatyka i ekonometria, metody ilościowe i inne pokrewne).

Dodatkowe osiągnięcia, konkursy i wyróżnienia będą dodatkowym atutem branym w procesie selekcji.

Uczestnicy, którzy ukończą Akademię otrzymają certyfikaty Deloitte, a dla wyróżniających się zespołów przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe.  

Jak aplikować na Akademię Quants?

Jeśli spełniasz wymogi formalne (rok i kierunek studiów oraz dodatkowe osiągnięcia i wyróżnienia - mile widziane):

  • Aplikuj online do 3 listopada 2018 r. 
  •  Wyślij swoje CV w j. polskim lub angielskim, CV jest podstawą kwalifikacji do testów analitycznych
  • Rozwiąż test analityczny i test językowy online

Osoby spełniające kryteria formalne i z najwyższymi wynikami testów zaprosimy do udziału w Akademii.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Wyróżniający się uczestnicy warsztatów mogą zostać zaproszeni do skróconego procesu rekrutacji na praktyki w dziale konsultingu Deloitte.

HARMONOGRAM

Warszawa:
1. warsztat prowadzony przez zespół Zarządzania Ryzykiem dla instytucji sektora finansowego
Biuro Deloitte w Q22, al. Jana Pawła II 22, Warszawa 
21 listopada2018 r., godz. 13:30 - 18:00

Podczas warsztatów wcielicie się w rolę zespołu projektowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie kompleksowych stress testów Banku Uniwersalnego, których wyniki zaplanowane są do zaprezentowania i omówienia podczas posiedzenia Zarządu tego Banku Uniwersalnego w ramach spotkania finałowego. W trakcie warsztatów niezbędne będzie przeanalizowanie wpływu przyjmowanych w modelowaniu założeń na kształtowanie się bilansu i rachunku wyników oraz miar ryzyka banku, a także zastanowienie się nad odpowiednim uzasadnieniem wyboru określonych założeń w poszczególnych analizowanych obszarach (w tym np. ryzyka operacyjnego, rynkowego).

2. warsztat prowadzony przez zespół Zarzadzania Ryzykiem dla instytucji sektora niefinansowego
Biuro Deloitte w Q22, al. Jana Pawła II 22, Warszawa 
28 listopada 2018 r., godz. 14:00 - 18:00

W trakcie warsztatów będziecie mieli okazję udzielić kompleksowego wsparcia w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym pewnej dużej Spółce działającej z sektorze lotniczym. Na potrzeby bieżącej działalności Spółka nabywa paliwo lotnicze po cenach wynikających z bieżących notowań indeksów, kwotowanych w USD. Obecnie Spółka odnotowuje zyski, Zarząd jednak obawia się że zmiany na rynkach światowych mogą doprowadzić do znacznych wzrostów cen paliw oraz niekorzystnych zmian kursu walutowego. Zmiany takie mogą zagrozić rentowności Spółki. Waszym zadaniem będzie analiza ekspozycji Spółki na ryzyko rynkowe oraz zbudowanie strategii pozwalającej na zapewnienie jej stabilnych wyników, a także określenie wpływu zaproponowanego zabezpieczenia na przepływy pieniężne. Dodatkowo Zarząd Spółki oczekuje od zespołu projektowego zaproponowania akceptowalnego poziomu zabezpieczeń oraz limitów ryzyka dla zawieranych transakcji.

3. spotkanie finałowe, prezentacja rezultatów prac warsztatowych
Biuro Deloitte w Q22, al. Jana Pawła II 22, Warszawa 
6 grudnia 2018 r., godz. 15:00 - 18:00

Ostatnie spotkanie ma na celu prezentację wyników prac każdego z zespołów. Uczestnicy, którzy ukończą warsztaty i wezmą udział we wszystkich spotkaniach w ramach semestru zimowego Akademii otrzymają certyfikaty Deloitte. Dla wyróżniających się zespołów przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Zwrot kosztów podróży

Zwracamy koszty podróży uczestnikom warsztatów (z wyłączeniem wykładów) Akademii spoza miast, w których odbywa się Akademia (bilet autobusowy lub PKP Intercity II klasa, bilety należy zachować do rozliczenia).