Wydarzenia

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych

Lublin, 24 listopada 2017 r.

Podczas wykładu chcielibyśmy przedstawić następujące zagadnienia:

  • Aktualne wyzwania w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach, w szczególności w obszarze modelowania parametrów ryzyka kredytowego.
  • Krótkie podsumowanie zakresu działalności / projektów realizowanych przez Deloitte w innych obszarach zarządzania ryzykiem w bankach.

✎✎✎

Lublin
Wydział Ekonomiczny UMCS

24 listopada 2017 r.
godz. 9:30-11:30
 

Zarejestruj się