Raport: 2016 Global aerospace and defense industry outlook.

Artykuł

W roku 2016 sektor lotniczo-obronny zacznie się znów rozwijać

Globalny raport: 2016 Global aerospace and defense industry outlook

Luty 2016 r.

Wnioski z raportu

W roku 2016 globalny sektor lotniczo-obronny powinien znów odnotować wzrost. Szacuje się, że suma przychodów tego sektora zwiększy się o 3% - wynika z raportu Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global) Consumer & Industrial Products Industry group pt. 2016 Global aerospace and defense sector outlook. Ten pozytywny sygnał następuje po latach spadku przychodów (o 3,2% w roku 2013, 1,9% w 2014 i prognozowane 0,5% w roku 2015), stwierdza Deloitte Global w analizie 2015 Global aerospace and defense sector financial performance study.

W ciągu ostatnich trzech lat na spadek przychodów tego sektora w skali globalnej miały wpływ przede wszystkim cięcia budżetowe w tej branży w USA. Powrót tendencji wzrostowych, prognozowany na rok 2016, wynika nie tylko ze zwiększenia budżetu USA przeznaczonego na cele obronne, ale również ze wzrostu zagrożeń międzynarodowych i związanego z tym podniesienia kwot przeznaczonych na obronność w największych państwach na całym świecie. Ponadto stosunkowo stabilny wzrost globalnego PKB, spadek cen towarów giełdowych, a także ciągły wzrost zapotrzebowania na loty pasażerskie – to czynniki, które przyczynią się do prognozowanego wzrostu produkcji samolotów pasażerskich nowej generacji.

Budżety obronne USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, kilku krajów Bliskiego Wschodu i innych rosną wraz ze wzrostem zagrożenia ich bezpieczeństwa. W roku 2016 globalne przychody sektora obronnego znów zaczną rosnąć, ponieważ rządy wyposażają swoje armie w nowoczesną broń i w technologie nowej generacji, w tym cybertechnologie, narzędzia wywiadu, systemy elektroniczne i urządzenia poprawiające precyzję ataku.

W sektorze lotnictwa cywilnego nadal będzie widoczny wzrost przekraczający średnią, odnotowywany już od dekady, napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na przeloty pasażerskie i skróceniem cyklu odnowy parku maszynowego. Znaczący wzrost przychodów z globalnych lotów pasażerskich, obserwowany w skali rocznej, prowadzi do bezprecedensowego przyspieszenia tempa produkcji samolotów, które w roku 2015 było dwukrotnie wyższe niż dziesięć lat temu.

Raport 2016 Global aerospace and defense sector outlook prezentuje prognozy produkcji samolotów na rok 2016 i następne, a także przewidywane wydatki największych krajów na zbrojenia. Przedstawia również perspektywy rozwoju firm produkujących sprzęt dla wojska, przewidywany wpływ spadku cen ropy na sprzedaż samolotów, spowolnienie gospodarcze w Chinach i jego możliwy wpływ na sektor lotnictwa cywilnego, a także krótkoterminowe skutki wzmocnienia dolara amerykańskiego.

Globalny raport „2016 Global aerospace and defense industry outlook". Publikacja w języku angielskim.
Czy ta strona była pomocna?