Artykuł

Raport: Global Defense Outlook 2014

Adaptacja, współpraca i inwestycje

Niestabilna sytuacja na Ukrainie, wysiłki Japonii zmierzającej do rewitalizacji swego systemu obrony, ciągłe wzmacnianie sił zbrojnych przez Chiny oraz toczące się debaty dotyczące wydatków na zbrojenia po okresie wojny i prężenie muskułów przez Stany Zjednoczone to najważniejsze zjawiska obrazujące długofalowe zmiany zachodzące w światowej polityce w obszarze obronności. Co powoduje te zmiany i jak reagują na nie poszczególne kraje? Ewolucja gospodarki światowej oraz nowe zagrożenia, przed jakimi stoją państwa o najwyższych budżetach na zbrojenia, są zmuszane do dokonywania korekt swych planów zakupowych i budżetów.

Raport „Global Defense Outlook 2014” jest źródłem cennych wskazówek opartych na analizie publicznie dostępnych informacji oraz rozmów z przedstawicielami władz i branży, przeprowadzonej przez globalną sieć profesjonalistów zajmujących się w Deloitte sektorem obronności. Raport omawia aktualną politykę, stosowane praktyki i trendy dotyczące resortów obronności w 50 krajach, których łącznych budżet na obronność stanowi ponad 92 % łącznych światowych wydatków na ten cel. Wyniki raportu wskazują, że w połowie obecnego dziesięciolecia największymi priorytetami w strategii zarządzania obronnością są adaptacja, współpraca i inwestycje.

Adaptacja: ekonomia i zmieniające się zagrożenia powodują wzrost światowych wydatków na obronność.

W nadchodzącym dziesięcioleciu strategie i inwestycje w wojskowość będą podyktowane zmieniającą się rzeczywistością ekonomiczną i nowymi podstawami bezpieczeństwa, a przewaga będzie leżała po stronie systemów obronności potrafiących się najlepiej dostosowywać.

Współpraca: powstają nowe rodzaje partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.

Dostrzeganie szans na obopólne korzyści i przekształcanie ich w owocne relacje robocze stanowi przewagę konkurencyjną resortów obronności.

Inwestycje: resorty bronią budżetów na zakupy, aby utrzymać swe możliwości.

Budżety na obronność znalazły się pod silną presją, a resorty obronności czynią olbrzymie starania, aby obronić najważniejsze inwestycje.

Żeby dowiedzieć się, jak nowa rzeczywistość związana z terroryzmem i atakami hakerskimi umożliwia – i wymusza – adaptację, współpracę i inwestycje, prosimy ściągnąć pełną wersję raportu. Prosimy zapoznać się z najnowszym wpisem na blog Deloitte Global Perspectives, który jest źródłem dalszych cennych wskazówek autora raportu Jacka Midgley’a, Dyrektora w Deloitte Consulting LLP.

pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?