Artykuł

Raport: Global Defense Outlook 2016

Zmiana postaw i nowe linie podziału

Lipiec 2016

Gwałtowny, stały wzrost gospodarczy oraz ogólny spadek poziomu zaangażowania militarnego nieustanie odmieniają globalne środowisko obronności. Przez najbliższych 5 lat czynniki te najprawdopodobniej przyczynią się do dalszego osłabienia zaangażowania w obronność. Jedyny w swoim rodzaju ranking Defense Posture Index (DPI) obejmujący siedem kategorii i dotyczący poziomu zaangażowania w obronność pokazuje, że zaledwie 7 spośród 50 państw o największych wydatkach na obronność zwiększyło swe zaangażowanie w tej dziedzinie od roku 2011.

Globalne zaangażowanie w obronność nadal słabnie a sytuacja gospodarcza przyczynia się do spadku wydatków na obronność. Jednak pojawiło się pięć nowych globalnych linii podziału. Słabość instytucji międzynarodowych oraz postęp technologiczny przyczyniają się do wzrostu zagrożenia powstania konfliktów wzdłuż tych linii:

  • Rosja/NATO: konfrontacja między konwencjonalnymi siłami zbrojnymi w Europie Wschodniej
  • Chiny/ kraje Azji i Pacyfiku: konfrontacja morska na Morzu Południowochińskim
  • Państwa/organizacje terrorystyczne: nierówna konfrontacja w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowej
  • Dojrzałe/wschodzące mocarstwa nuklearne: pojawia się asymetria pomiędzy państwami posiadającymi broń jądrową
  • Gospodarki informacji/gospodarki wschodzące: konfrontacja w cyberprzestrzeni

Raport Global Defense Outlook przygląda się polityce, praktykom i trendom wpływającym na budżety związane z obronnością oraz strategiom 50 państw, których łączny budżet na obronność przekracza 95% wszystkich wydatków w tej dziedzinie na całym świecie do roku 2020. Global Defense Outlook bada także ich skutki dla twórcy polityki obronnej i przedstawia zalecenia dotyczące zarządzania wstrząsami, do jakich może dochodzić wzdłuż nowych linii podziału.

Dokument dostępny w języku angielskim

Czy ta strona była pomocna?