Artykuł

Raport „Global Powers of Consumer Products 2015”

Ranking 250 największych firm z sektora dóbr konsumpcyjnych na świecie wg osiągniętych przychodów

Maj 2015 r.

8. edycja corocznego raportu Deloitte przedstawia ranking 250. największych światowych producentów dóbr konsumpcyjnych w oparciu o powszechnie dostępne dane finansowe firm za ostatni zamknięty rok finansowy (obejmujący rok podatkowy firm kończący się najpóźniej w czerwcu 2014 roku).
Raport prezentuje również prognozę dla gospodarki światowej, analizę kapitalizacji rynkowej w branży oraz omówienie podstawowych trendów oddziałujących na firmy w sektorze.
Pobierz infografikę przedstawiającą główne wnioski z raportu (w języku angielskim). 
Pobierz raport: "„Global Powers of Consumer Products 2015” (w języku angielskim)
Czy ta strona była pomocna?